Prestaţii sociale de peste 17,6 milioane de lei, efectuate de AJPIS Gorj

753

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat, săptămâna trecută, toate prestaţiile aferente lunii ianuarie 2019, valoarea totală a acestora depăşind suma de 17,6 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 94.208 beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. ,,În luna februarie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 17.643.553 de lei pentru un număr de 94.208 beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.248.732 de lei pentru 54.822 de beneficiari, 3.507.196 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.321 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.416 gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 887.486 de lei, iar suma de 83.542 de lei a mers către cei 129 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu.De asemenea, tot pentru luna ianuarie, s-au făcut în februarie şi următoarele plăţi: 24.384 de beneficiari au primit 5.829.091 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.617 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 816.038 de lei. În februarie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 313.200 de lei pentru 487 de beneficiari, s-au plătit 3.751 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 561.386 de lei, şase indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 10.200 de lei, 48 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 21.232 de lei; ajutoare de încălzire – lemne – 286 de beneficiari ce au încasat 48.984 de lei; ajutoare de încălzire energie termică şi gaze naturale – 2.941 de beneficiari pentru care s-a plătit suma de 316.466 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here