Prestaţii sociale de peste 16,7 milioane de lei, achitate de AJPIS Gorj

640

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a achitat, săptămâna trecută, toate prestaţiile aferente lunii iunie 2018, valoarea totală a acestora depăşind suma de 16,7 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 91.099 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. “În luna iulie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 16.795.210 lei pentru un număr de 91.099 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 5.221.692 de lei pentru 54.333 de beneficiari, 3.348.389 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.296 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.461 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 927.180 de lei, iar suma de 86.934 de lei a mers către cei 132 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, se arată într-o informare transmisă de conducerea AJPIS Gorj.  De asemenea, tot pentru luna iunie, s-au făcut în iulie şi următoarele plăţi: 24.203 beneficiari au primit 5.352.000 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.883 de beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 888.190 de lei. În iulie, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 310.800 de lei pentru 486 de beneficiari, s-au plătit 4.252 de  alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 627.779 de lei, cinci indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 8.500 de lei, precum şi 48 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 23.746 de lei.  Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare. Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here