Prejudiciu de aproape opt milioane de lei, adus bugetului de stat

351

Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice, în luna martie, în sumă de 71.720.000 lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a realizat un volum al încasărilor în sumă de 78.618.124 de lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 109,62 %.

În structură, pe bugete, încasările realizate la bugetul general consolidat pe luna trecută se prezintă astfel: la bugetul de stat s-au încasat 36.865.814 de lei, reprezentând 47 % din volumul total al încasărilor; la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale s-au încasat 41.752.310 de lei, reprezentând 53 % din volumul total al încasărilor.
În luna martie 2015, inspectorii AJFP Gorj au efectuat un număr de 59 de acţiuni de inspecţie fiscală şi 33 de controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. Ca urmare a acestor acţiuni de inspecţie fiscală, au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 13.214.161 de lei, fiind totodată aplicate 43 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 72.600 lei. Totodată, au fost dispuse măsuri legale ce constau în instituirea sechestrelor asiguratorii în vederea recuperării sumelor datorate de către contribuabili.
Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, luna trecută, la un număr de 18 contribuabili, au fost întocmite sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale sancţionată de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 7.924.580 de lei. De asemenea, au fost efectuate trei inspecţii fiscale în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la restituire taxă pe valoarea adăugată în sumă de 13.968 de lei.
Misiunea standard a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj este aceea de a pune în aplicare legile fiscale, astfel încât să colecteze la bugetul general consolidat impozitele, taxele şi contribuţiile datorate de către contribuabili, îmbinând activitatea de educare a persoanelor în spiritul conformării voluntare cu asistarea acestora, în scopul atingerii obiectivului propus.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here