Pregătiri de sezon ale SGA Gorj

364

Odată cu sosirea anotimpului rece, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj a finalizat conform Planului Tehnic pe anul 2017 executarea lucrărilor propuse, fiind executate lucrări suplimentare de decolmatare pe pârâul Cartiu, pe sectorul amonte pod Jidovina şi pe pârâu Cioiana la Ţicleni, în zona Parcul Mare şi aval Primărie.

De asemenea, s-au executat lucrări de întreţinere diguri din administrare proprie, la dig Canal deviere râu Jiu, aval evacuator, dig râu Jiu la Plopşoru, zona Strâmba Jiu, pe malul drept şi dig la acumularea nepermanentă Rovinari, care au constat în defrişare mecanică şi manuală a suprafeţelor.  Echipele SGA Gorj au continuat lucrările de defrişări manuale pe malurile pârâului Amaradia la Bălăneşti. Lucrările executate, apărări de maluri cu anrocamente piatră brută pârâu Ciocadia la Ciocadia, zona  Bistreanu, râu Amaradia la Târgu-Logreşti, zona Moşteni şi decolmatări pârâu Cioiana şi Rasova, au adus siguranţa necesară în eliminarea riscului la inundaţii a zonelor riverane cursurilor de apă. Efortul depus de personalul muncitor din cadrul formaţiilor de lucru a Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, coordonat de personalul de specialitate, a condus la depăşirea Planului Tehnic pe anul 2017, realizându-se totodată lucrări de calitate, apreciate de reprezentanţii autorităţilor locale şi de cetăţeni. “În cadrul întâlnirii programate la Consiliul Judeţean Gorj, între reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu, Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj şi primăriilor Novaci şi Baia de Fier, s-au purtat discuţii referitoare la problema alimentării cu apî şi canalizare în zona turistică Rânca. În acest sens, s-a stabilit necesitatea întocmirii documentelor şi depunerii acestora la ABA Jiu, în vederea autorizării din punct de vedere al gospodăririi apelor a celor două sisteme (alimentare cu apă şi evacuare ape uzate) şi preluării de către operatorul regional, S.C. Aparegio Gorj SA. În vederea monitorizării nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă de pe raza judeţului Gorj, Staţia Hidrologică Târgu-Jiu a efectuat măsurători de debite şi profile topografice la staţiile Târgu-Cărbuneşti, Bustuchin, Pojaru, Stolojani şi Celei, înregistrându-se uşoare creşteri de debite şi niveluri pe cursurile de apă, însă nu sunt depăşiri ale mărimilor de apărare împotriva inundaţiilor. De asemenea, în cursul săptămânii trecute, au fost montaţi senzori radar pentru monitorizarea permanentă a nivelului apei la staţiile hidrometrice Turceni şi Godineşti, pe cursurile de apă Jilţ şi Tismana”, se arată în informarea transmisă de conducerea SGA Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here