Postul de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, din nou scos la concurs

642

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează, în perioada 25.06.2018 – 20.08.2018, la sediul unității sanitare publice din municipiul Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Acest post este ocupat, în interimat, de către economistul Gigel Capotă.

Postul de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a fost scos la concurs, din nou. În luna martie, trei candidaţi aspirau la acest post, Gigel Capotă neprezentându-se, iar ceilalţi doi nepromovând concursul. Capotă, actualul manager interimar, susţine că se va înscrie la concurs şi este încrezător că îl va şi promova.

Condiții de desfășurare a concursului
Concursul pentru postul de manager presupune mai multe etape: verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite prin anunțul de concurs, etapă eliminatorie; Etapa de susținere și evaluare a proiectului de management se desfășoară la sediul unității sanitare publice, în sala de şedinţe din sediul administrativ aflat în str. Progresului nr. 18, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în perioada 09 – 10.08.2018, începând cu ora 10.00.
Condițiile de participare sau criteriile de selecție presupun că la concurs pot participa persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: cunosc limba română scris și vorbit; sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat de o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, sau sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1113/2010; au o vechime de cel puţin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic; nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Dosarele de concurs pot fi depuse în termen de 30 zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv până la data de 25.07.2018, la sediul unității sanitare publice din mun. Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, jud. Gorj și vor conține documentele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul anunț.
Potențialii condidați interesați vor putea efectua, în data de 05.07.2018, ora 10.00, o vizită în cadrul unității sanitare publice sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal şi nediscriminatoriu al tuturor candidaţilor.
Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu: a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului; b) siguranţa şi satisfacţia pacientului; c) managementul calităţii serviciilor medicale; d) managementul resurselor umane; e) îmbunătățirea structurii și organizării spitalului, în vederea eficientizării activităţilor. Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, unitate sanitară publică al cărei management a fost transferat Consiliului Judeţean Gorj sunt afișate la sediul unității sanitare publice din mun. Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, jud. Gorj și sunt publicate pe site-ul propriu al acesteia- www.spitalgorj.ro și pe site-ul Consiliului Județean Gorj – www.cjgorj.ro
Minodora Sucea

1 COMENTARIU

  1. Ceilalti doi candidati nu au promovat – normal ! Ptr că doar așa puteau sa il instaleze definitv pe Capota – singur la concurs si cu nota 10 . Nimeni nu vrea binele spitalului – iar cei care lucrează in spital isi merită soarta !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here