Postul de adjunct al lui Cochină, scos din nou la mezat

356

După ce, în cea de-a doua parte a lunii iulie Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) a luat decizia amânării concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj, acum acest post este din nou scos la concurs.

Postul de inspector şcolar general adjunct în cadrul IŞJ Gorj este ocupat în prezent de Maria Cochină, MENCŞ având la activ deja o încercare urmată de o amânare în organizarea unui concurs pentru o numire definitivă pe această funcţie. După amânarea de luna trecută, MENCŞ anunţă că dosarele de concurs se pot depune la sediul IŞJ Gorj până la data de 4 septembrie: „Candidaţii depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr.5557/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul inspectoratului şcolar pentru a cărui funcţie de inspector şcolar general adjunct candidează. Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj”.
isj gorj 1Concursul este destinat personalului didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în management educaţional, este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, este personal didactic titular în învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care 5 în ultimii 10 ani, a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre definitivă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, iar la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here