Post vacant la UCB Târgu-Jiu

384

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de muncitor lăcătuş mecanic III în cadrul Direcţiei Tehnice Administrative şi Relaţionarea cu Mediul Socio-Economic, la Compartimentul Administrativ, Gestiune şi Dezvoltare Patrimoniu, Pază. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii sau generale; certificat de calificare profesională corespunzător meseriei de lăcătuş mecanic; vechime în meseria de lăcătuş mecanic de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 iunie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 22 iunie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 22 iunie 2016, ora 14.00 – proba practică; 28 iunie 2016, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here