Post vacant la Samarineşti

379

Primăria comunei Samarineşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante de referent, treapta II, normă întreagă, din cadrul Compartimentului cultură. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minim 6 luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 octombrie 2016, ora 11.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 18 octombrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 20 octombrie 2016, ora 11.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului amintit mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here