Post vacant la Primăria Negomir

646

Primăria comunei Negomir organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Financiar, contabilitate, taxe şi impozite locale. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; cunoştinţe operare calculator dovedite prin diplomă sau certificate; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 iunie 2016, ora 10.30 – proba scrisă; 15 iunie 2016, ora 11.00 – proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la finele acestei luni şi trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here