Post vacant la Bumbeşti-Piţic

310

Primăria comunei Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de asistent medical comunitar debutant, în cadrul Compartimentului asistenţă medicală comunitară. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii – absolvent (ă) şcoală postliceală sanitară; specializarea asistent medical generalist; să deţină certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 august 2016, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 30 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 31 august 2016, ora 11.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here