Post vacant de bibliotecar la Dăneşti

423

Primăria comunei Dăneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante de bibliotecar comunal debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Singura condiţie specifică necesară în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt ca viitorii candidaţi să aibă studii superioare de lungă durată în domeniul literelor, limba şi literatura română.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 aprilie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 10 aprilie 2017, ora 10.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea postului scos la mezat de Primăria Dăneşti trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care dovedesc vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here