Pompiliu Marcea – Domn cu multă carte (1928 – 1985)

601

Astăzi, 27 martie 2017, se împlinesc 32 ani de la dispariția celui care a fost profesor universitar, critic și istoric literar POMPILIU MARCEA. Redau mai jos două articole în memoriam – Pompiliu Marcea, scrise de profesorii Dumitru Săvulescu și Teodor Voicu.
Acest articol a fost prezentat cu ocazia Primului Simpozion Național „Pompiliu Marcea” desfășurat în perioada 24-25 martie 1995 la Târgu-Jiu, Scoarța și Colibași, cu prilejul comemorării a 10 de la moartea unuia din marii cărturari ai secolului XX.
DOMN CU MULTĂ CARTE

“A venit aseară mama
Din sătucu-i de departe
Să mai vadă pe fecioru-i
Astăzi, domn cu multă carte ”
Vasile Militaru
Nici mama nici fiul nu mai sunt. S-au dus pe rând în cealaltă lume, despre care se spune că nu cunoaște nici întristare și nici suspin. Tatăl îi părăsise primul, iar fiul, Pompiliu Marcea, student la Facultatea de Filologie din București, înregistrase cu mare durere pierderea stâlpului familiei.
Fiul va deveni ”Domn cu multă carte” și mama va poposi din când în când la București, în familia profesorului universitar, „bătând sfios la ușă și cu privirea umezită” de iubire și de drag”. Îi era dor de fiul ei, Pompiliu, plecat pe cărările întortocheate ale culturii. Sigur, așa erau întâlnirile dintre mamă și fiu…
Când, în vara lui 1942 intram, copleșiți de emoții, pe poarta mare a Școlii Normale „Spiru Haret” din Târgu–Jiu, la concursul de admitere, pentru a deveni învățători, printre zecile de căruțe trase de cai sau de boi, privitorul observa mai ales chipuri de copii veniți din lumea satului, cei mai mulți în straiele cu care mergeau la sărbători. Era printre aceștia și Pompiliu Marcea, adus de învățătorul lui din Colibași – Gorj.
Calitatea profesională și morală de excepție a profesorilor noștri, exigențele firești impuse de formarea noastră intelectuală și civică, regimul sever al programului școlar și de internat în cei opt ani de învățătură, unitatea sufletească a clasei, care nici astăzi, după 45 de ani de la absolvire, nu s-a stins, au favorizat destinul multora dintre noi.
Din cei 30 de absolvenți ai anului 1950, s-au desprins în anii ce au trecut de atunci până în prezent, mergând pe căi diferite de afirmare, un număr impresionant de colegi, mulți dintre aceștia fiind recunoscuți ca personalități în domeniile lor de activitate.
Dar în Pompiliu Marcea noi, colegii, am văzut cea mai reușită izbândă pe plan intelectual și cultural a generației noastre.
Eram mândri de el pentru ceea ce a realizat în viața lui de cărturar și de om al școlii, de pedagog desăvârșit. Ne erau deosebit de dragi, alături de el, alți foști normaliști ai generației noastre care, ca și Pompiliu, au trecut prea devreme în lumea umbrelor.
Să nu-i uităm, așadar, pe Ion Diaconescu din Milostea – Vâlcea, pe Aurelian Popescu din Jupânești – Gorj, pe Petre Brâncuși din Brădiceni – Gorj – toți trei cunoscuți universitari și specialiști în domeniile pe care le-au îmbrățișat.
Ei onorau generația de normaliști, promoția 1950.
Pompiliu Marcea a fost însă pentru mine, în cei peste 40 de ani de când ne-am aflat aproape unul de altul, nu numai un prieten, ci și un frate din cei adevărați. 12 ani din cei 40 am locuit în același spațiu de internat și de cămin studențesc și am împărțit, bucurii, greutăți și amărăciuni ale vieții.
El era călăuzit însă de un optimism molipsitor și de o deosebită sinceritate și sensibilitate sufletească în comunicarea cu cei din jur, un soț și un părinte care fremăta de iubire pentru familie.
Pentru mine, Pompiliu Marcea este un exemplu al generației noastre și prin pilda pe care ne-o oferă viața și activitatea lui. Gândiți-vă, vă rog, – un copil de țărani săraci din Gorj, ca mulți alții, fără biblioteci în casa părintească, fără meditatori, pornește pe drumul anevoios al științei, al culturii, bazându-se, la început, pe ceea ce acumulase în școala primară și pe zestrea nativă pe care i-o dăruise mediul în care s-a născut.
Copilul, tânărul și omul matur, Pompiliu Marcea, a intrat însă, avid de cunoaștere, în lumea cărților, a literaturii, devenind, treptat, printr-o neobosită muncă intelectuală, sistematică, o personalitate în istoria și critica literară românească, un universitar prețuit de studenții și profesorii cu care a avut întâlniri de specialitate în diferite zone ale țării și în străinătate.
Viața lui de mult timp se consuma în biblioteci, cufundat în lecturi din care au ieșit cărțile publicate și cursurile universitare. Să ne gândim cât timp și cât efort de concentrare și selecție i-au fost necesare pentru a scrie, de exemplu, voluminoasa lucrare de pionierat în cultura română, Umanitatea sadoveniană de la A la Z cu cele aproximativ 3000 de personaje din cea mai întinsă operă literară din literatura română – proza lui Mihail Sadoveanu.
Aceste crâmpeie de aducere – aminte la împlinirea celor 10 ani de la tragicul sfârșit îmi fac vie imaginea unui om între oamenii promoției noastre. Dezvelirea unei plăci comemorative la Școala Normală actualmente Colegiul Național „Spiru Haret”, care să fixeze, pentru viitor elevi ai școlii, numele unui strălucit absolvent și mesager al culturii noastre, constituie un semn de recunoaștere și de apreciere a valorilor.
Este atât de frumos că gorjenii nu-și uită fiii plecați, tot așa cum nici aceștia din urmă nu-și pot uita locurile din care au pornit pe drumurile vieții.
Dumitru Săvulescu

București, 27 martie 1995
Articolul de mai jos a fost prezentat cu ocazia Simpozionului Cultural „Pompiliu Marcea” desfășurat la Scoarța, în toamna anului 2016, cu prilejul omagierii a 88 ani de la nașterea scriitorului, la 20 octombrie.
SĂ NU-L UITĂM PE POMPILIU MARCEA!
Aș vrea să subliniez că tot ceea ce scriu și am mai scris despre Pompiliu Marcea, provine din „sursele” puse la dispoziție de bunul meu prieten Ion (Minel) Marcea, nepotul de frate al marelui critic literar.
Minel Marcea mi-a pus la dispoziție, cu un altruism aparte, corespondența, manuscrisele și articolele ce s-au scris, mai ales după „omorârea” lui Pompiliu Marcea.
În acest sens redau scrisul, inegalabilul scris al lui Fănuș Neagu din 11 martie 1995, adică aproape la 10 ani de la dispariția lui Pompiliu Marcea:
PROFESORUL
„ Mi-a fost un bun și drag prieten. Ne întâlneam rar și totdeauna bucuroși. Moartea lui stranie mă neliniștește și acum – a fost o moarte naturală sau una comandată? Înclin spre a doua formulă a frazei.
Profesorul Marcea era un om de o cultură rară, de o înțelegere perfectă și de o iubire fără de seamă pentru Eminescu și neamul românesc. Nu vreau să cred – și mă bântuie îndoiala – că Profesorul a fost înjunghiat de dușmanii celui mai mare poet al nostru.
Profesorul Marcea este prezent mereu în neliniștile mele. Va trebui să sădesc un brad în amintirea lui. Și o voi face. Cu dragoste, cu iubire și bunăcuviință”.
Acest „bilețel”, scris în stilul lui Fănuș Neagu, este definitoriu. Înceta să mai creeze, să mai scrie, deși avea multe de scris, Pompiliu Marcea, la nici 57 de ani. Securitatea și dușmanii criticului își rezolvaseră treburile… Era prea inteligent, prea ”periculos” pentru sistem, scrisese prea mult, și mai ales era „bolnav” de Eminescu!
Se stinge la ora prânzului aruncat în apele lacului Herăstrău din București, murea nu în patul său, camera lui de creație, murea nu pe perna unde-și proiectase creațiile, ci ca un răufăcător.
Cântecul de lebădă al lui Pompiliu Marcea încetase pe 27 martie 1985. Nu mai avea cine să-l apere pe Mihai Eminescu.
Doamne ce destine! Pompiliu Marcea era omorât la comandă, aproape la un veac după „omorârea” lui Eminescu!
S-au scurs peste 30 de ani de la omorârea lui Pompiliu Marcea, și consider ca profesor de istorie, că nu trebuie să-l uităm pe profesorul universitar, marele critic și istoric literar, mai ales acum, când unii dintre ”epigoni” scriitorului, încearcă să arunce cu pietre, încearcă să-l prezinte ca și ceva perimat și depășit.
Atitudinea criticului Nicolae Manolescu și a altora este răutăcioasă, egoistă și neputincioasă!
Pompiliu Marcea, prin opera sa, activitatea culturală și profesională, rămâne ca unul dintre marii scriitorii ai literaturii române din secolul XX și nu numai!
Autoritățile județene, instituțiile de învățământ și cultură din Gorj, trebuie să facă mai mult pentru cunoașterea vieții și activității acestui mare cărturar gorjean.
Să nu-l uităm niciodată pe Pompiliu Marcea!
Prof. istorie Voicu T. Teodor
Scoarța, 20 octombrie 2016
În anul 2018 se împlinesc 90 de ani de la nașterea scriitorului Pompiliu Marcea, unul din marii profesori ai Universității București așa cum spunea poetul Nicolae Dragoș.
În urma demersurilor întreprinse de Fundația Culturală „Pompiliu Marcea” condusă de nepoții scriitorului Ion Marcea, Mircea și Constantin Ganea, precum și ale domnului prof. Viorel Gârbaciu, pe baza propunerilor făcute în luările de cuvânt de cadre didactice și oameni de cultură cu ocazia manifestărilor și simpozioanelor culturale„Pompiliu Marcea” din anii trecuți, Inspectoratul Școlar Județean Gorj a avizat începând cu anul școlar 2017 – 2018, realizarea PROIECTUL EDUCATIV JUDEȚEAN ”POMPILIU MARCEA – ÎNTRE OGLINZILE TIMPULUI”, proiect ce se desfășoară anual, dotat cu premii acordate în bani și diplome, dezvoltat în parteneriat cu Consiliul Județean Gorj, Primăria Târgu-Jiu, Primăria Scoarța, Centrul Județean pentru Conservarea șiPromovarea Culturii Tradiționale Gorj, Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea” și Școala Gimnazială Scoarța.
Premiile vor fi în valoare de minimum 800 lei pentru fiecare secțiune (premiul I – 300 lei, premiul al II-lea -200 lei, premiul al treilea – 100 lei și 4 mențiuni a 50 lei).
Proiectul vizează menținerea în conștiința publică a valorilor literare și culturale din patrimoniul național, descoperirea de noi talente, reconfirmarea unor elevi cu potențial și a prestigiului școlilor și comunităților din care aceștia fac parte, stimularea creativității etc.
Domeniul vizat: educație și cultură.
Proiectul are două secțiuni distincte:
1. Studii și comunicări științifice pe teme care vizează viața și opera lui Pompiliu Marcea.
Perioada: luna octombrie.
Participanți la această secțiune sunt profesori, critici și istorici literari, studenți.
2. Concurs de interpretare a textului literar/critică literară:
– pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a (se va interpreta o operă literară scrisă de Ioan Slavici sau Mihail Sadoveanu, valorificând perspectiva critică oferită de Pompiliu Marcea);
– pentru elevii claselor a IX-a și a X-a (se va interpreta o operă literară scrisă de unul dintre cei patru mari clasici: I.Creangă, I.L.Caragiale, M.Eminescu, I.Slavici, valorificând perspectiva critică oferită de Pompiliu Marcea);
– pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a (se va interpreta un fragment/studiu critic realizat de Pompiliu Marcea, aducând o perspectivă originală asupra temei abordate);
Perioada: Săptămâna „ȘCOALA ALTFEL”
Participanți: elevii claselor VII-XII din județul Gorj
Obiectivele propuse:
a) să aducă în atenție viața și opera lui Pompiliu Marcea;
b) să valorifice contribuția lui Pompiliu Marcea în formarea unor deprinderi de analiză și de interpretare a textelor literare/de critică literară;
c) să militeze pentru promovarea valorilor culturale autohtone;
d) să dezvolte deprinderi de analiză și de interpretare a textelor literare/de critică literară;
e) să consolideze un grup de elită culturală care să formeze generațiile viitoare într-un spirit riguros, cu prețuire pentru valorile perene românești.
Fiecare secțiune se va încheia cu activități desfășurate într-o zi (prima secțiune se va încheia în 20 octombrie, iar cea de-a doua secțiune se va încheia în Săptămâna “ȘCOALA ALTFEL”.
Lansarea primei secțiuni are loc în perioada 1-30 septembrie 2017, când se primesc lucrările participanților, evaluarea acestora de către juriu urmând să se efectueze până la 10 octombrie, iar premierea celor mai bune studii și comunicări științifice va avea loc anual, pe data de 20 octombrie la Căminul Cultural „Pompiliu Marcea” din Scoarța cu ocazia simpozionului cultural.
La secțiunea a doua lucrările participanților vor fi primite până la 28 februarie și vor fi evaluate de juriu până la data de 31 martie.
În Săptămâna „Școala Altfel” se va organiza festivitatea de premiere a celor mai bune lucrări ale elevilor, care va avea loc la Colegiul Național „Spiru Haret” în Amfiteatrul „Pompiliu Marcea” – 3 aprilie.
Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o broșură/reviste/ziare locale.
La finalul proiectului, în fiecare an, rezultatele vor putea fi apreciate după lucrările realizate, premiate și publicate, după impactul cultural pe care activitățile l-au avut asupra profesorilor, studenților, elevilor și asupra tuturor celor pasionați de literatură, de critică și istorie literară.
Rezultatele acestui proiect vor fi diseminate în cadrul activităților desfășurate în cadrul cercurilor metodice ale profesorilor de limba și literatura română din județul Gorj.
În mediatizarea activităților acestui proiect județean, va fi folosit site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, iar parteneri vor fi televiziunile locale, de radio și presa locală.
Persoana de contact, cât și coordonatorul proiectului este doamna inspector școlar de limba și literatura română prof. Georgeta C. Popescu telefon 0733 952 445. Lucrările se transmit pe adresa de email – georgetacpopescu@gmail.com sau în plic pe adresa str. Victoriei nr. 132-134, Tg-Jiu, jud. Gorj în atenția doamnei inspector școlar cu mențiunea „Concurs Pompiliu Marcea”, cu încadrarea în termenele menționate mai sus.
Toți cei interesați să participe la acest concurs județean găsesc toate detaliile pentru acest proiect – concurs cât și datele de contact pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Gorj.
Acest proiect educativ omagial consacrat memoriei marelui cărturar gorjean Pompiliu Marcea vine ca un corolar pentru a încununa eforturile depuse de nepoții scriitorului în organizarea acțiunilor culturale desfășurate de la decesul acestuia și până în prezent.
Puţini ştiu însă că unchiul meu, profesorul, istoricul și criticul literar Pompiliu Marcea a avut o contribuţie însemnată şi la dezvoltarea învăţământului gorjean, unde împreună cu colegul său profesorul Dumitru Săvulescu, care lucra în Ministerul Învăţământului, ca director, s-au implicat la vremea respectivă în rezolvarea problemelor ce apăreau la nivelul judeţului, potrivit mărturisirilor regretatului profesor Vasile Romanescu, fost Inspector Şcolar General al învăţământului gorjean, precum şi ale altor inspectori de specialitate de limba şi literatura română, şi cadre didactice, care, din păcate niciei nu mai sunt printre noi. Pe lângă munca la catedră Pompiliu Marcea s-a dedicat şi scrisului acesta publicând 14 cărţi, editate în peste 100.000 de exemplare, cărţi alcătuite cu desăvârşită rigoare profesională ce figurează şi astăzi printre instrumentele de lucru ale cadrelor univesitare, elevi şi studenţi, aşa cum spunea în anul 2014, profesorul emerit al Universităţii Bucureşti, Ştefan Cazimir, istoric şi critic literar de prestigiu, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.
Cărturar distins, istoric şi critic literar de prestigiu, cadru didactic valoros cu o bogată experienţă didactică şi cu o temeinică pregătire în domeniul literaturii, Pompiliu Marcea rămâne o prezenţă vie în amintirea celor care l-au cunoscut şi apreciat.
Putem spune că prin activitatea sa universitară performantă Pompiliu Marcea aparţine elitei profesorale naţionaleşi europene, prin scrierile sale rămâne în Templul culturii neamului românesc, a fost un adevărat mentor, care a dat ţării zeci de generații de dascăli bine pregătiţi, a fost un intelectual de înaltă ţinută, o personalitate distinsă şi rafinată cu un suflet nobil şi un scriitor de talent, un adevărat critic de valoare în domeniul literar, un om de cultură şi profesor universitar renumit, o mare personalitate a literelor româneşti, un nume care a creat istorie.
Numele profesorului universitar, criticului și istoricului literar Pompiliu Marcea a fost acordat, în respectul și amintirea sa, pentru:
– Fundația culturală „Pompiliu Marcea”,
– Căminul Cultural „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj,
– Biblioteca comunală „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj,
– Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu,
– Amfiteatrul „Pompiliu Marcea” de la Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu-Jiu,
– Cetățean de onoare post-mortem al comunei Scoarța – Gorj
– Cetățean de onoare post-mortem al Municipiului Târgu-Jiu,
– Strada „Pompiliu Marcea”, Târgu-Jiu
– Revista culturală „Pompiliu Marcea” din Scoarța – Gorj,
– Placă memorială la Casa părintească din Colibași – Scoarța,
– Placă memorială la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu-Jiu,
– Bustul „Pompiliu Marcea” la Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea” din Târgu-Jiu,
– Simpozionul anual „Pompiliu Marcea”, Târgu-Jiu și Scoarța,
– Diplome și premii „Pompiliu Marcea” pentru creații literare.
Începând cu acest an pentru recunoașterea meritelor pe tărâmul învățământului și culturii neamului românesc, cunoașterea cât mai bine a vieții și operei profesorului, criticului și istoricului literar Pompiliu Marcea, Inspectoratul Școlar Județean Gorj inițiază, proiectul educativ județean anual „Pompiliu Marcea – Între oglinzile timpului”, proiect unic în județul Gorj.
În numele Fundației Culturale ”Pompiliu Marcea”, țin să mulțumesc pe această cale doamnei inspector școlar prof. Georgeta C. Popescu pentru implicarea și dăruirea de care a dat dovadă în dezvoltarea acestui proiect educativ unic la nivelul județului Gorj și, nu în ultimul rând, domnului Inspector Școlar General prof. Ion Ișfan, care a fost de acord și a avizat implementarea acestui proiect județean, precum și tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui demers cultural care va dăinui peste vremuri.
Din acest an și județul Gorj se alătură altor județe pe harta României care au dezvoltat astfel de proiecte literare pentru personalități autohtone.
Ion Marcea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here