Plăţi de peste un milion de lei, efectuate către asistenţii personali şi însoţitorii persoanelor cu handicap din municipiu

339

Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu a reuşit achitarea plăţilor aferente lunii iulie către toţi asistenţii personali şi către persoanele din municipiu, care primesc indemnizaţie de însoţitor al persoanelor cu handicap.

1.020.696 de lei! Aceasta a fost suma aferentă lunii trecute, care a fost virată în conturi ori prin mandate poştale beneficiarilor din Târgu-Jiu de indemnizaţii de însoţitor al persoanelor cu handicap ori pentru asistenţii personali. “Am încheiat plăţile şi suntem la zi cu sumele achitate asistenţilor personali şi beneficiarilor de indemnizaţii de însoţitor pentru persoanele cu handicap, aflaţi în evidenţa noastră. Astfel, s-au făcut plăţi în valoare de 607.577 de lei pentru 297 de asistenţi personali aflaţi în plată şi 413.119 de lei către 390 de beneficiari care primesc indemnizaţie”, a declarat Anamaria Ianc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.
În şedinţa ordinară de Consiliu Local de luna trecută, consilierii târgujieni au aprobat suplimentarea începând din 1 august a numărului de asistenţi personali şi însoţitori ai persoanelor cu handicap cu un număr de 100 de asistenţi personali şi alţi 100 însoţitori ai persoanelor cu handicap grav. Creşterea solicitărilor şi a dosarelor de înscriere la DPPS din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, ca însoţitori ori asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, a condus la solicitarea conducerii DPPS a suplimentării acestor categorii de persoane.
Finanţarea drepturilor asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicaţi de unităţile administrativ-teritoriale.
Potrivit Legii nr. 448/2006 republicată, persoana cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, iar părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap, ori reprezentanţii legali ai acestora, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire bolnavului, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap, elaborat de comisiile de expertiză medicală pentru persoanele cu handicap. Contractul de muncă al asistentului personal sau dispoziţiile de indemnizaţie se încheie cu primarul localităţii de domiciliu, sau, după caz, de reşedinţă a persoanei cu handicap grav, în maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii. Necesitatea existenţei unui asistent personal pentru o persoană cu handicap grav este stabilită de către Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap prin emiterea certificatelor pe tipuri de handicap. Conform normelor legale în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care să se suporte salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here