Piscoieni pe cărările destinului: fraţii Gabriel şi Ilie Lungu

826

“Nu neglijaţi pe nimeni şi nimic.Totul este credinţa Lui Dumnezeu şi voi faceţi deasemeni parte din această creaţie. Lăudaţi această creaţie chiar dacă uneori nu vă place. Este creaţia Lui Dumnezeu”.
Părintele Arsenie Boca

Urmând îndemnurile părintelui Arsenie Boca, din acest ciclu am prezentat în paginile ziarului, cu emoţie şi recunoştiinţă, contribuţia unor oameni deosebiţi la propăşirea României, la afirmarea ei în lume, gorjeni născuţi şi şcolarizaţi, ciclul primar şi gimnazial, pe valea Amărăzuii, în satul Piscoiu, comuna Stejari. Sunt nume de specialişti, de oameni de ştiinţă, născuţi pe meleaguri piscoiene, care, prin întreaga lor activitate ştiinţifică, didactică, sunt un exemplu şi probează, că satul românesc, în special cel gorjenesc, este pepiniera unor oameni deosebiţi, cu un suflet ales, şi va dăinui datorită acestora pentru că, aşa cum zicea odată scriitorul şi filozoful Lucian Blaga „Veşnicia s-a născut la sat”.
Aceşti piscoieni au fost şi sunt nişte luptători ai vieţii, călăuzindu-se parcă după Voltaire care spunea că „Numai cei puternici înving valurile vieţii” şi, ţinând cont de faptul că viaţa este o luptă necurmată, au ajuns la concluzia poetului grec Euripide că „unii sunt fericiţi mai devreme, alţii mai târziu, iar alţii niciodată.”
Amintirea acestor personalităţi ale satului Piscoiu înseamnă cunoaştere, recunoştiinţă, împăcare sufletească pentru că, aşa cum glăsuia, cândva Jean Paul, ele (amintirile) sunt „singurul rai de unde nu putem fi izgoniţi”.
Aceste personaje au fost zidite nu din „mila cerului”, cum ar fi zis Octavian Goga, ci din îndreptăţirea atotputerniciei „soluţii creştine a programării”, în termenii lui N.Steinhardt, fiinţe care, în devenire, au căpătat o conştiinţă a existenţei şi o biografie interioară, izvorâte din dura confruntare cu fapte existenţiale.
piscoenii1În următoarele rânduri ne vom referi la fraţii Gabriel şi Ilie Lungu, născuţi în cătunul Voivoda din fosta comună Piscoiu, loc mirific între dealuri pitoreşti, nu departe de una din bisericile satului, unde o vizitează destul de des pe mama lor dragă, Oltina Lungu, pe care o preţuiesc foarte mult.
Voivoda (termen slavon) înseamnă, conform dicţionarelor, cătun, vâlcea, deal. Legendele spun că numele provine de la surorile Voivoda şi Sora sau de la un voievod.
Aceste nume de locuri au fost şi vor fi pronunţate de întregi generaţii de oameni de pe valea Amărăzuii, din Piscoiu, pentru că ele amintesc de existenţa lor în arealul local.
Fraţii Gabriel şi Ilie Lungu, gorjeni născuţi şi şcolarizaţi, ciclul primar şi gimnazial, în satul Piscoiu, comuna Stejari probează că satul românesc, în special cel gorjenesc, este pepiniera unor oameni deosebiţi, cu un suflet ales, şi va dăinui datorită acestora şi a urmaşilor.
Juristul Gabriel Lungu ne vorbeşte cu drag despre fratele său Ilie, care s-a născut în martie 1976, dumnealui fiind născut cu şapte ani mai devreme, în iunie 1969.
I-a dăruit Dumnezeu doi copii inteligenţi, iubitori de carte, Oltina-Ioana de 14 ani şi Andrei-Alexandru de 11 ani, iar soţia Ortansa este persoana pe care o îndrăgesc foarte mult.
Fratele său, Ilie Lungu, este căsătorit cu Aura Lungu şi au un băieţel, Vlad-Andrei, pe care îl iubesc foarte mult.
Ilie a absolvit Facultatea de Inginerie Petrol şi Gaze din Sibiu, specialitatea Exploatarea şi Valorificarea Gazelor Naturale, obţinând masteratul în Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor.
Ca inginer diplomat (din 2005), lucrează, din 1996, la SNGN Romgaz S.A. Mediaş, Sucursala Târgu-Mureş, Secţia Oltenia (Stejari), Serviciul Calitate şi Măsurare Gaze Naturale, Extracţia, Producţia şi Transportul Gazelor Naturale, Întreţinerea, Exploatarea Staţiilor de Uscare Gaze, având o vechime de 20 de ani în producţie şi parcurgând etapele de lăcătuş mecanic, operator extracţie gaze, operator operaţii speciale sonde, primitor-distribuitor, casier, dispecer etc.
El a rămas în comuna Stejari, îndrăgind locurile copilăriei şi colaborând, pe probleme edilitar-gospodăreşti, culturale, cu tânărul primar al localităţii, Robert Păiuşi, un om de acţiune, cu voinţă şi capacitate organizatorică. După absolvirea studiilor liceale, Gabriel Lungu a plecat din locurile dragi ale copilăriei să se perfecţioneze, să facă studii superioare, urmând cursurile Facultăţii de Drept din Universitatea Bucureşti, fiind licenţiat în ştiinţe juridice şi obţinând Diploma de Master-,,Masterat Politici Publice şi Dezvoltare Socială” (2000)-Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative-Facultatea de Ştiinţe Politice Bucureşti (2007-2008).
Piscoianul Gabriel Lungu are şcoala vieţii, între 1987-2001, fiind electronist la Regionala Căi Ferate Craiova, iar între anii 2001-2006 a avut funcţia de consilier juridic al Prefecturii judeţului Hunedoara.
A fost consilier personal al primarului municipiului Lupeni (2006-2007), consilier Birou Parlamentar Camera Deputaţilor (2009-2012), administrator public al municipiului Lupeni (2007-1 ianuarie 2014), consilier Birou Parlamentar Senat (2014-19 februarie 2015), Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţíei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (19 februarie 2015-august 2016).
În anul 2011, a urmat un stagiu practic în Administraţia Publică din Spania, apoi cursurile următoare: ,,Administrator Public-factor de succes pentru un management eficient la nivel local”, ,,Administraţie publică locală”, ,,Controlul legalităţii actelor administrative prin intermediul contenciosului administrativ”, ,,Liberul acces la informaţii publice”, ,,Cum să ne pregătim pentru fondurile structurale”, ,,Regimul juridic al proprietăţii”, ,,IBM-Computer Organization”.
Ca administrator public al municipiului Lupeni a consiliat pe probleme juridice şi de strategie de dezvoltare a localităţii, a coordonat serviciile publice de utilităţi şi transport ale primăriei municipiului Lupeni, a coordonat poliţia locală a primăriei municipiului Lupeni, a desfăşurat activităţi în ceea ce priveşte investiţiile, serviciul social, de audienţe şi relaţii cu mass-media ale primăriei municipiului Lupeni.
Ca şi consilier la Biroul Parlamentar Camera Deputaţilor şi al Senatului a consiliat pe probleme juridice, administraţie publică, servicii publice, a pregătit documentaţia necesară pentru proiectele legislative şi pentru întrebări şi interpelări, a participat la audienţele deputatului şi a organizat conferinţele de presă, a pregătit răspunsurile pentru petiţii şi sesizări, a organizat întâlnirile deputatului cu reprezentanţii instituţiilor publice, ai sindicatelor şi ai societăţii civile.
Gabriel Lungu a fost consilier juridic al Prefecturii judeţului Hunedoara unde a făcut verificarea legalităţii actelor administrative de la unităţile administrativ-teritoriale, a reprezentat prefectura în instanţă, a întocmit răspunsuri pentru petiţii şi sesizări, a participat la comisii instituite prin ordinul prefectului, a consiliat pe probleme juridice, administraţie publică, servicii publice.
A mai fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Lupeni, membru în Consiliile de Administraţie ale Instituţiilor de Învăţământ din municipiul Lupeni, membru în AGA la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A., preşedinte al Comisiei sociale de analiză a cererilor ANL din municipiul Lupeni. Ca Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţíei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a coordonat Direcţia de Asigurări Sociale, Direcţia Politici de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate Profesională; Direcţia Politici Salariale, Inspecţia Muncii, instituţie ce funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, a reprezentat Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în Grupul de Lucru Interministerial de Reformă a Administraţiei Publice şi în Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare, a ajutat ministerul în activitatea de conducere şi în elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate pe care îl coordonează, a asigurat susţinerea guvernamentală a proiectelor de legi şi a prezentat punctul de vedere al Guvernului asupra propunerilor legislative din domeniul de activitate pe care îl coordonează, atât în comisiile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, cât şi în cadrul dezbaterilor din şedinţele plenului celor două Camere ale Parlamentului şi a însoţit ministrul la dezbaterea în Parlament a actelor normative iniţiate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Rămânem la convingerea că piscoieni ca fraţii Gabriel şi Ilie Lungu, dar şi multe personalităţi ale comunei Stejari, au fost şi sunt nişte luptători ai vieţii, patrioţi, călăuzindu-se parcă după Voltaire care spunea că „Numai cei puternici înving valurile vieţii” şi, ţinând cont de faptul că viaţa este o luptă necurmată, au ajuns la concluzia poetului grec Euripide că „unii sunt fericiţi mai devreme, alţii mai târziu, iar alţii niciodată.”
Amintirea acestor personalităţi ale satului Piscoiu înseamnă cunoaştere, recunoştiinţă, împăcare sufletească pentru că, aşa cum glăsuia, cândva Jean Paul, ele (amintirile) sunt „singurul rai de unde nu putem fi izgoniţi”.
Profesor, Gheorghe Sinescu

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here