Peste 78.000 de lei, achitaţi rentierilor din Gorj

294

Miercuri, 31 august, a fost ultima zi pentru vizarea carnetelor de rentier agricol pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015. În acest sens, la sediul Centrului Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) s-au prezentat un număr de 64 de rentieri din judeţul nostru pentru vizarea carnetelor.

“Numărul rentierilor a scăzut în fiecare an. În 2015, la această dată am avut 66 de carnete de rentier vizate. Acum, până la termenul limită de 31 august inclusiv, la noi s-au prezentat 64 de rentieri pentru vizarea carnetelor. Pentru aceştia avem o suprafaţă înregistrată de 222,9 hectare, din care 131,2 hectare le reprezintă suprafaţa vândută şi 91,7 hectare au fost arendate. Suma totală ce trebuie să le fie plătită celor 64 de rentieri este de 17.713,7 euro, echivalentul a 78.737,5 de lei. Banii le vor fi plătiţi fermierilor până la sfârşitul anului curent, iar sumele respective reprezintă renta viageră aferentă anului 2015”, a declarat Mihai Versin, directorul executiv adjunct al APIA Gorj.
Renta nu este transmisibilă astfel că rentierii care decedează sunt scoşi din plată, implicit nemaibeneficiind nici de vizarea anuală a carnetelor. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol s-a putut prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. De asemenea, beneficiarul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele a prezentat următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/contractele de arendare; actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului / tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here