Peste 3000 de unități de învățământ, evaluate de ARACIP până în 2019

772

În această perioadă, este în plină derulare procesul de evaluare externă periodică de către Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) a circa 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat din țară. Pe lista celor 300 de unități programate pentru evaluare în această perioadă apar și două din Gorj. Până în 2019, prin acest proces de evaluare ar urma să treacă peste 3000 de unități de învățământ din toată țara.

Potrivit unui ordin al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), publicat luna trecută în Monitorul Oficial, procesul de evaluare externă periodică a celor peste 3.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care, în anul şcolar 2016-2017, intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, propuse de inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, se eşalonează pe 4 ani şi se realizează cu fonduri alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. În anul 2016 se supun evaluării externe periodice 300 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, cu 702 niveluri de învăţământ, unităţi de învăţământ care intră sub incidenţa art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au fost evaluate extern periodic. Printre aceste 300 de unități de învățământ se numără și două din Gorj – Liceul Tehnologic Țicleni și Școala Gimnazială Nr. 1 Țicleni. Începând cu anul 2017, în funcţie de evoluţia reţelei şcolare, lista unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor intra în procesul de evaluare externă periodică, pe baza propunerilor inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, va fi stabilită anual de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Evaluarea externă a acestor unităţi de învăţământ preuniversitar se va realiza pe bază de contract încheiat de MENCS cu ARACIP. Ministerul Educaţiei va aloca fondurile necesare pentru activităţile de evaluare externă periodică a calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 712/2009, cu modificările ulterioare, respectiv maximum 3.795 de lei pentru fiecare nivel de învăţământ, dar nu mai mult de cheltuielile directe la care se adaugă o cotă de până la 10% din cheltuielile indirecte, conform reglementărilor legale. Pentru anul 2016, prin contractul încheiat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar se acordă suma reprezentând cheltuielile directe şi maximum 10% din cheltuielile indirecte, pe baza fundamentării Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. Pentru anii 2017, 2018 şi 2019, sumele pentru contractul între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar se vor calcula în mod corespunzător, corelate cu lista unităților de învățământ ce vor fi evaluate.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here