Peste 21 de milioane de lei, achitate ca prestaţii sociale de AJPIS Gorj

1484

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj a încheiat, la finele lunii trecute, procedura de achitare a tuturor prestațiilor aferente lunii ianuarie, valoarea totală a acestora depăşind suma de 21,7 milioane de lei.

Această sumă a fost achitată către nu mai puţin de 79.766 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţ. ,,În luna februarie, valoarea plăţilor efectuate de instituţia noastră cu titlu de prestaţii sociale a fost 21.721.148 de lei pentru un număr de 79.766 de beneficiari astfel: pe alocaţia de stat pentru copii s-au virat 9.198.281 de lei pentru 53.591 de beneficiari, 3.841.564 de lei au mers către plăţile făcute pentru 2.271 de persoane care încasează indemnizaţii pentru creşterea copilului, 1.395 de gorjeni au primit stimulente de inserţie în cuantum de 884.061 de lei, iar suma de 88.367 de lei a mers către cei 131 de beneficiari din judeţ îndreptăţiţi să primească beneficii sociale având în grijă ori aflându-se în concediu de creştere a copilului cu dizabilităţi, conform OUG nr. 111/2010 art. 31 şi 32”, a declarat directorul executiv al AJPIS Gorj, Natalia Moreanu. De asemenea, în luna februarie s-au făcut şi următoarele plăţi: 12.873 de beneficiari au primit 5.937.998 de lei reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; prestaţii sociale pentru 3.204 beneficiari de venit minim garantat din judeţ, cuantumul acestora fiind de 697.409 lei.Totodată, instituţia judeţeană a plătit alocaţii de plasament de 304.200 de lei pentru 470 de beneficiari, s-au plătit 2.632 de alocaţii pentru susţinerea familiei în valoare de 400.488 de lei, şase indemnizaţii lunare de acomodare în cuantum de 9.926 de lei, 54 de indemnizaţii lunare de hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA – 24.998 de lei; 4 ajutoare de urgenţă – o valoare totală de 12.500 de lei; 227 de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne – 37.112 lei; 773 de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică – 95.959 de lei; 2.135 de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale – 188.285 de lei. Principalele criterii pe baza cărora se acordă beneficiile de asistenţă socială sunt: evaluarea contextului familial; veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; condiţiile de locuire; starea de sănătate şi gradul de dependenţă. Statul acordă drepturile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Beneficiile de asistenţă socială se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de acte doveditoare.
Totodată, titularii beneficiilor sociale au obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termenele de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea pentru ajutor social, zece zile de la data la care a intervenit modificarea la alocaţie pentru susţinerea familiei şi cinci zile la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, în cazul în care nu fac acest lucru urmând să se supună consecinţelor legii.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here