Personalul didactic auxiliar şi nedidactic din şcoli se poate transfera

631

În perioada 6 noiembrie – 31 decembrie 2014, personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin concurs sau examen, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, poate fi transferat, în interesul învăţământului sau la cerere, între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Potrivit metodologiei de transfer al personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anul 2014, “transferul personalului se poate face de la o unitate de învăţământ la alta, la nivelul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu, judeţ), pe un post pentru care salariatul îndeplineşte condiţiile specifice”. Transferul în interesul învăţământului se realizează la cererea directorului unităţii care solicită transferul, în baza hotărârii consiliului de administraţie al acesteia, numai cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii la care este angajat şi numai cu acordul scris al salariatului solicitat. Transferul la cerere se realizează pe baza cererii salariatului însoţite de acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii unde se solicită transferul şi numai cu acordul consiliului de administraţie al unităţii al cărei angajat este. Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face numai pe un post vacant pe perioadă nedeterminată, inclusiv pe fracţiune/fracţiuni de post didactic auxiliar sau nedidactic, numai între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au personal încadrat peste necesar şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au deficit de personal. Aceste unităţi de învăţământ se stabilesc de către consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare. Transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic se poate face de pe o funcţie de execuţie pe o altă funcţie de execuţie, de pe o funcţie de conducere pe o funcţie de execuţie, precum şi de pe o funcţie de conducere pe o funcţie de conducere.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here