Pentru o pensie la bătrâneţe / O mie de cetăţeni achită contracte de asigurare la Casa de Pensii

345

Chiar dacă nu au un loc de muncă, nu mai puţin de 1.056 de persoane din judeţul Gorj, au încheiat contracte de asigurare, pentru a avea o pensie lunară la anii de bătrâneţe. Acestea achită lunar o contribuţie de asigurări sociale la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj, ca urmare a contractului de garantare încheiat cu instituţia.

Conform prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze stagiul de cotizare. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
“La nivelul judeţului Gorj, avem înregistrate 1.056 de contracte de asigurare active lunar, persoanele cu care avem contract plătind o contribuţie de 222 de lei. Cotizaţia minimă lunară este de 222 de lei, iar cea maximă poate ajunge la puţin peste 3.000 de lei. Dacă cei care nu-şi achită contractele vreme de şase luni, le reziliem, iar suma plătită până atunci nu se pierde, ei având posibilitatea să continue plata oricând doresc şi dispun de bani”, a declarat Ioana Talău, directorul adjunct al CJP Gorj. Contractul de asigurare socială se încheie în forma scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la Casa Judeţeană de Pensii. Venitul minim garantat nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a cinci salarii medii brute. Printr-un astfel de contract, Casa de Pensii se obligă să plătească prestaţiile de asigurări sociale prevăzute la art. 51, 125 şi 126 din Legea nr. 263/ 2010 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş, ajutor de deces. Totodată, instituţia asigură certificarea, în condiţiile legii, a stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here