Pentru cai nu-i lege?

352
cai prin grauPământul este un bun naţional, care asigură existenţa milioanelor de oameni, ce locuiesc pe cuprinsul patriei. El reprezintă cea mai mare avuţie a întregului popor şi de aceea se impune să fie protejat şi utilizat în mod chibzuit. De multe ori, însă, omul devine un duşman al acestei surse inepuizabile de bunuri materiale şi de viaţă.

Omul, stăpânul pământului trebuie să asigure, prin roadele muncii sale, existenţa întregii naţiuni, dar se impune ca el să fie stimulat, încurajat. Se observă că de la o bună bucată de vreme acest slujbaş al pământului nu primeşte un sprijin, un stimulent din partea statului, pentru a-l încuraja. Dar şi în aceste condiţii, lucrătorii ogoarelor se străduiesc să smulgă roade tot mai bogate. Alături de bunii gospodari ai ogoarelor se mai întâlnesc, la tot pasul, oameni care nesocotesc, batjocoresc, efortul şi speranţa celor din prima categorie. Se ştie că an de an lucrătorii pământului însămânţează ogorul cu fel de fel de seminţe, care să rodească şi să le sporească bogăţia din hambarele lor şi ale ţării. Şi în toamna acestui an suprafeţe apreciabile au fost însămânţate cu grâu. Acesta a răsărit şi arată frumos, promiţând o recoltă bună pentru anul viitor. Ar fi de dorit ca acesta să cuprindă tarlale pe suprafeţe mai mari, nu pe răzoare. Necazul cel mare constă în faptul că aceste suprafeţe sunt deranjate de hergheliile de cai, care zi şi noapte tăvălugesc aceste recolte. Oare, stăpânii acestor animale nu gândesc că această atitudine intolerantă aduce pagube mari viitoarelor recolte, pâinii noastre cea de toate zilele? S-ar impune ca pentru stăpânii acestor animale să existe mijloace de constrângere, dar acestea lipsesc cu desăvârşire. Cei care posedă suprafeţe însămânţate cu grâu n-au posibilitatea a le apăra de hergheliile de cai lăsate libere. Îmi amintesc, că înainte vreme, existau oboare de gloabă, unde erau adunate animalele fără stăpân, iar proprietarii acestora erau obligaţi să plătească pagubele produse păgubaşului. Ba mai mult, cu ceva timp în urmă, un cal a sărit înaintea unui autoturism, pe care l-a distrus în mare parte, fiind pusă în primejdie chiar viaţa conducătorului auto.

Iată ce pot face caii lăsaţi liberi, fără stăpân. Oameni buni, stăpâni de cai, nu mai lăsaţi libere aceste animale, căci pot aduce mari pagube materiale, ba chiar şi umane!
Alexandru Bărăscu -Săcelu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here