Parcul Naţional Defileul Jiului împlineşte 12 ani

1205

RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Defileul Jiului marchează 12 ani de la declararea zonei Defileului Jiului ca parc naţional, respectiv 10 ani de când a primit dublul statut de arie protejată de interes naţional şi de arie protejată de interes european.

În perioada 8-12 decembrie, la centrul de vizitare al Parcului Naţional Defileul Jiului din localitatea Bumbeşti-Jiu se vor desfăşura activităţi de informare a generaţiei tinere, precum şi ateliere de creaţie, la care vor participa copii din zonă. „Invităm toţi iubitorii de natură să ne viziteze. Cei care doresc să afle cât mai multe informaţii despre ce înseamnă o arie protejată scopul şi obiectivele unei arii protejate de tip parc naţional, sunt, de asemenea, bineveniţi la noi”, a declarat Marin Şerban, directorul Administraţiei Parcul Naţional Defileul Jiului.

PNDJ, arie protejată de interes naţional şi european
Parcul Național Defileul Jiului (PNDJ) este o arie protejată de interes naţional și european, fiind inclusă în rețeaua de arii naturale de interes European- Natura 2000, constituită în anul 2005. Are o suprafață totală de 11.127 hectare, situate în partea de vest a Carpaților Meridionali între munții Vâlcan și Munții Parâng și cuprinde ”cele mai sălbatice chei transversal ale Carpaților românești” (Orghidan,1969) și perimetrul adiacent, din nordul județului Gorj și sudul județului Hunedoara.
Teritoriul Parcului Național Defileul Jiului, amplasat într-un peisaj legendar, este străbătut de la sud la nord de drumul naţional (DN 66) Filiași – Deva și de calea ferată Bumbeşti – Livezeni.
Scopul acestui parc naţional este de a proteja și conserva elemente naturale deosebite sub aspect fizico-geografic, faunistic, floristic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri științifice, educative, recreative și turistice. Dintre speciile de faună protejate, cele mai cunoscute sunt: ursul brun (Ursus arctos), specie protejată la nivel naţional şi internaţional, lupul (Canis lupus), râsul (Lynx lynx), vidra (Lutra lutra) ; ierbivorele sunt reprezentate de: căprior (Capreolus capreolus), cerbul (Cervus elaphus) şi capra neagră (Rupicapra rupicapra) – declarată monument al naturii.
Defileul Jiului este unul din principalele culoare de migrație al păsărilor drept pentru care în literatura de specialitate este numit “drumul centro – europeano – bulgar”, astfel că dintre păsări se pot întâlni exemplare de cocoş de munte (Tetrao urogalus), acvilă de munte ( Aquila chrysaetos) şi şoim călător (Falco peregrinus).
Toamna târziu, pe malurile râului Jiu se pot vedea, în toată splendoarea lor, exemplare de cormoran mic (Phalacrocorax pygmeu). Existenţa în zonă a calcarelor face ca zona să fie populată şi de reptile, precum cele două specii de vipere ce se întâlnesc aici, vipera cu corn (Vipera ammodytes) specie endemică pentru zonă şi vipera comună (Vipera berus).
Dintre speciile de floră protejate la nivel naţional şi internaţional se pot aminti: garofiţa (Dianthus sp.) – se poate observa în zilele de vară pe taluzul stâncos din ampriza DN66, în galben de Banat (Linum uninerve), crucea voinicului ( Hepatica transsilvanica), clopoţel (Campanula serrata), ghiocel (Galanthus nivalis) etc.
Teritoriul parcului este acoperit aproape în totalitate de păduri (85%), rămânând goale doar abrupturile şi pajiştile montane ale unor vârfuri, o parte din aceste păduri intră în categoria așa numitelor „păduri virgine și cvasivirgine”.
Pădurile naturale compacte, sunt constituite din arborete pure şi în amestec, de fag (Fagus sylvatica) şi gorun (Quercus petraea) adăpostesc specii mediteraneene (carpen – Carpinus orientalis, frasin – Fraxinus ornus) şi specii dacice (Sesleria rigida, Euphorbia amygdaloides), ce fac din defileu o adevarată gradină didactică.
În ampriza DN 66, supraviețuiesc arbori aparent insignifianți, în realitate aceștia sunt biotopuri tradiționale pentru insecte relictare specifice unei lumi dispărute; astfel este cazul insectei Limoniscus violaceus, localizată în scorburile minerale şi a gândacului sihastru (Osmoderma eremita), localizat în scorburile înalte.
În cuprinsul Parcului Național Defileul-Jiului, comunități sunt prezente în număr redus, fiind reprezentate de „oamenii locului” din zona Vișina, Meri, Lainici și Aninoasa.
În vecinătatea parcului național comunitățiile locale sunt reprezentate de Orașul Bumbești Jiu (la sud), orașul Aninoasa (la nod-est) și orașul Petroșani (la nord).
În Parcul Naţional Defileul Jiului se poate ajunge pe linia ferată Bumbeşti-Jiu – Livezeni, cu patru stații CFR în interiorul ariei protejate, sau pe drumul naţional 66; cele două căi de acces străbat suprafaţa parcului de la sud la nord.
Atractiile turistice și ceea ce se poate vizita în zonă: Peisajul spectaculos al defileului creat de râul Jiu; Monumentele naturii din zona ”Stancile Rafaila” și ”Sfinxul Lainici”; Mănăstirile Vișina și Lainici și schiturile Locurele, Pusnicului și Sf. Ioan Botezătorul; Traseelele tematice ”Poveștile Pădurii” (în zona Meri) și ”Defileul și comorile sale” (în zona Lainici); Observare speciior de plante și animale sălbatice; Rafting sub îndrumarea și supraveghere instructorilor autorizați.
Înainte de a alege orice modalitate și obiectiv de vizitare din Parcul Național Defileul Jiului reprezentanţii Administraţiei Parcului Naţional Defileul Jiului îi îndrumă pe cei interesați să facă o primă oprire la Centrul de Vizitare al parcului din Bumbești-Jiu, pentru a afla informațiile necesare de la specialiştii administrației ariei protejate.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here