Până la finele anului / Rentierii îşi primesc toţi banii de la APIA

553

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj a virat în urmă cu aproape două săptămâni prima tranşă a sumelor aferente anului 2013 celor 83 de fermieri care şi-au vizat carnetele de rentier în perioada 1 mai – 31 august 2014. Urmează ca restul banilor să ajungă la rentieri până la finalul lunii viitoare.

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv). În cazul arendării, renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare. Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 1 martie şi până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii trebuie să se prezinte personal ori prin mandatar la Centrul judeţean APIA în vederea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza cărora se va plăti renta viageră agricolă.

83 de rentieri îşi primesc banii
Directorul APIA Gorj spune că prima tranşă a rentei viagere aferentă anului trecut s-a efectuat în urmă cu aproape două săptămâni către cei 83 de rentieri care şi-au vizat carnetele. “Credem noi, că cea de-a doua tranşă vom reuşi să o plătim până la sfârşitul anului. Măsura s-a adresat fermierilor de peste 62 de ani, şi din 2009 încoace de când legea se implementează, numărul rentierilor a scăzut de la an la an. Putem spune că în 2009 numărul celor care şi-au vizat carnetele de rentier la APIA Gorj a fost de 135 însă a scăzut treptat. Motivul este acela că renta viageră nu este transmisibilă, deci carnetele nu pot fi vizate de către moştenitori. Singura excepţie este că plata rentei pe anul trecut se poate face moştenitorilor în caz de deces al celui care deţinea carnet de rentier numai dacă a fost vizat carnetul în anul în curs, şi, între timp, ulterior a survenit decesul rentierului”, a declarat Constantin Negrea, şeful APIA Gorj.

50 – 100 euro/an/hectar
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită este proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here