,,Oltenia – călătorie în trecut” – proiect interjudețean de referate și comunicări științifice pentru elevi și profesori

777

Elevii și profesorii pasionați de istorie sunt invitați să participe la un proiect educațional interjudețean – ”Oltenia – călătorie în trecut”. Elevii se pot înscrie la un concurs de referate cu tema ”Tudor Vladimirescu – simbol al renașterii unei națiuni”, în timp ce profesorii pot participa cu lucrări la un simpozion interjudețean.

Proiectul educațional ”Oltenia – călătorie în trecut” este organizat de Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Râmnicu-Vâlcea, în parteneriat cu inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic și mai multe instituții de cultură din Oltenia, se află la prima ediție și se adresează celor ce îndrăgesc istoria locală, regională și națională și valorile culturale moștenite, elevi și profesori deopotrivă. Pentru această primă ediție, coordonatorii proiectului educațional propun elevilor și profesorilor din județele Olteniei un concurs de referate (pentru elevi) și un simpozion interjudețean (pentru profesori).
Concursul se adresează elevilor de liceu și celor de gimnaziu și își propune dezvoltarea interesului elevilor pentru diverse domenii ale culturii și civilizației românești, dar și stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diferite mesaje receptate. Ca și obiective sunt menționate: recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre sine și celălalt, dintre popoare, dintre grupuri, utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric, realizarea de analize comparative referitoare la spații și perioade istorice, dezvoltarea capacității de comunicare și argumentare cu privire la diverse teme, valorificarea potențialului creativ al elevilor, dezvoltarea motivației în demersul aplicării cunoștințelor asimilate și stimularea dorinței de cunoaștere și performanță. Materialele pentru concurs vor consta în referate, comunicări științifice, cu tema ”Tudor Vladimirescu – Simbol al renașterii unei națiuni”.
Lucrările vor fi trimise pe adresa e-mail oltenia2021@gmail.com, până la data de 15 iunie 2021. Creațiile elevilor (maxim 3 pagini, cu bibliografie de specialitate) vor fi tehnoredactate în format 14, Times New Roman, distanța dintre rânduri 1,5. Pentru Simpozionul Interjudețean ”Oltenia – călătorie în trecut”, lucrările pe tema de mai sus (cerințele de redactare: mărime caracter – 12, Times New Roman, distanța între rânduri 1,5) vor fi expediate până la începutul anului școlar 2021-2022, în format electronic, la adresa oltenia2021@gmail.com pentru a putea fi incluse de către organizatori în revista Simpozionului.
Coordonatorii proiectului sunt inspectorii școlari de specialitate Samoilă Daniela (IȘJ Vâlcea), Negrea Nicolae (IȘJ Gorj) și Milotinescu Irina (IȘJ Dolj).
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here