O ședință de repartizare pe posturile din învățământ

488

Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu va găzdui, astăzi o nouă ședință publică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar. Repartizarea candidaților se va face conform art. 94, alin. 5 din Metodologia de mișcare a personalului didactic.

În intervalul orar 10.00 – 10.30 sunt așteptați educatoarele și învățătorii, între 10.30 și 11.00 cadrele didactice din învățământul special și profesorii de Limba română și limbi moderne, între 11.00 și 11.30 vor fi repartizați profesorii de Matematică, Informatică, Fizică și Chimie, între 11.30 și 12.00 cei de Biologie, Geografie, Istorie și Socio-Umane, între 12.00 și 12.30 cei de Educație fizică și sport și discipline tehnice, iar între 12.30 și 13.00 vor avea loc repartizările pentru Arte, Religie Ortodoxă și alte discipline. Conform art. 94, alin. 5 din Metodologia de mișcare a personalului didactic, repartizarea cadrelor didactice se va face în următoarea ordine: cadrele  didactice  titulare  rămase  cu  restrângerea  de  activitate  nesoluţionată prin detaşare în  interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată,  cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere, candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90, candidați  repartizați  după concursul  naţional  din  sesiunea  2016 şi  candidaţi  repartizaţi în  baza  rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90, personalul  didactic  titular  care  a  solicitat încadrarea în  cumul/regim  de  plata  cu  ora,  rămas  neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului, specialişti  consacraţi în  domeniul  de  specialitate  al  curriculei şcolare şi  personal  calificat,  angajat în  alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului, personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului, și personalul  didactic  pensionat  calificat,  care  depăşeşte  cu  3  (trei)  ani  vârsta  legală de  pensionare,  rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here