O prioritate a S.V.S.U Târgu-Jiu – prevenirea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece

474
????????????????????????????????????

Specialiştii atestaţi în prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă ( SVSU) al municipiului Târgu-Jiu s-au reunit recent în sala de consiliu a primăriei în cadrul sedinţei periodice de pregătire.

În cadrul acesteia au fost stabilite echipele şi competenţele pe teritoriul municipiului Târgu-Jiu, precum şi al localităţilor componente cu accent pe gospodăriile cetăţenilor și unităţile şcolare pentru prevenirea incendiilor cauzate de neglijenţă în folosirea focului deschis, a improvizaţiilor electrice şi din nerespectarea regulilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă odată cu intrarea în sezonul rece 2018-2019. Pentru aceasta specialiştilor în prevenire li s-au înmânat mai multe pliante conţinând măsuri specifice sezonului rece, editate de ISU Gorj şi distribuite de SVSU Târgu-Jiu şi un caiet special folosit pentru activităţile de control specifice la gospodăriile cetăţenilor din zonele unde activează, precum și pentru unităţi de învățământ, lăcaşuri de cult, spaţii comerciale şi, nu în ultimul rând, agenţi economici din zonele de activitate.


Caietele cuprind reguli şi măsuri de prevenire în baza cărora personalul de specialitate execută misiuni de control în cadrul comunităţilor locale arondate şi stabilește măsuri în raport cu situaţia existentă la faţa locului.
Neregulile ori neconformitățile constatate sunt consemnate în respectivul caiet într-o formă specifică prezentată în cadrul sedinţei de pregătire.
Cine sunt aceşti specialişti în prevenire din cadrul SVSU şi ce acte normative reglementează existenţa și pregătirea lor – vor întreba poate cititorii noștri? Iată câteva precizări legate de existenţa și activităţile lor. Monitorul Oficial al României nr. 391 din 23 mai 2008 publică Ordinul MIRA nr. 483 din 19 mai 2008 privind desfăşurarea şi organizarea programelor de pregătire a specialiştilor în prevenire din cadrul SVSU stabilind şi câteva aspecte specifice:


-Organizarea pregătirii specifice revine ISU județene, iar programele de pregătire se desfășoară conform structurii-cadru elaborate de IGSU.
-Pregătirea specialiştilor în prevenire se desfăşoară atât teoretic, cât și practic la terminare absolvenţii primind un document care le atestă stagiul.
Mai multe promoţii de specialişti în prevenire ce activează astăzi în cadrul SVSU Târgu-Jiu şi altor servicii similare din localitățile gorjene au fost instruiți prin Centrul de Pregătire al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Lt. col. Dumitru Petrescu Gorj cu sediul în localitatea componentă Bârsești.
La ședinţa de specialitate au participat col. Catana Marius, şeful Inspecţiei de Prevenire din cadrul ISU Gorj, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu-Jiu, insp. Radu Truşcă, factori de decizie din cadrul administraţiei locale, activităţile fiind coordonate de către dl. Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu, ce din această postură ocupă funcţia de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Mugurel Petrescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here