O generație de aur își omagiază fiii la 54 ani de la terminarea liceului

525

Sâmbătă, 5 iulie 2014, s-a consumat un veritabil act de cultură, spiritualitate și civism ce reliefează substratul profund uman al relațiilor interpersonale și de grup stabilite în anii de liceu, astfel că în virtutea unei vechi tradiții consolidată prin râvna regretatului profesor de Latină, Nicolaie Ghinoiu și perpetuată prin ani de cei care i-au urmat, în Sala de festivități a Consiliului Județean Gorj și-au dat întâlnire absolvenții Școlii Medii Nr 3 din Tg. Jiu (azi, colegiul național Spiru Haret) promoția 1960.

Sunt fii ai Gorjului plecați de mult de pe acest meleag spre a da sens și viață propriei lor existențe în orașele și satele României ca veritabili creatori de civilizație și cultură, mulți din ei fiind dascăli la catedră precum: Băbeanu Gabriel,  Marcu Floarea, Comănescu Paul, Bajmatără Domnica, Novac Maria, Sulea Marina, Mainerici Tudor, Mangu Ion, Sgaibă Ion, Stoica Ilina, Racoceanu Ion, Bertea Dorina, Sgaibă Constantin, Niculescu Eugenia,  Eacobescu Cireșica  alții, medici care încă nu și-au pus stetoscopul la naftalină, precum: Drăgoi Ion, Paicu Ion, Cîrstea Mihai; alții, asistenți medicali, precum: Banța Victor,  Dobrotă Adela, Mitricioiu Elena, Văduva Florentina, Gugu Angela, Apostoiu Ion, alții: ingineri, precum: Butoi Grigore,  Doandeș Constantin, Olaru Constantin,  Revenco Veniamin.
Au constituit o generație de excepție prin faptul că aprope toți au avut strălucite cariere profesionale urcând pe toate treptele ierahiei specifice și exercitând responsabilități ce au contribuit la dezvoltarea și evoluția României într-o perioadă istorică ce impunea profesonalism, decență, conștiință civică și patriotism.
S-au exprimat deoptrivă eficient și pragmatic în sfera socială întemeindu-și familii stabile, trainice, ca veritabile modele pentru fiii și convivii lor, nelăsând nimic să evolueze spontan și sporadic astfel că în locul unui intelectual retras la pensie, ei au lăsat societății copiii lor cu grade didactice, titluri științifice, responsabilități sociale ce au justificat brandul de familie ori blazonul ce le-a impus conduita socio-profesională, iar exemplele sunt multe și toate susțin caracterul de excepție al unei generații ce a dat sens și viață evoluției României în partea a doua a secolului XX.
În semn de aleasă cinstire președintele Consiliului Județean Gorj, domnul inginer Ion Călinoiu, sărutând respectuos mâna ori fața bătrânului dascăl, medic, inginer, asistent medical ce a contribuit la edificarea unei civilizații umaniste în România, a înmânat fiecărui participant la eveniment câte o diplomă omagială cu un text ce sitetizează oamagiul generației succedente pentru cei ce se vor stinge lăsând mai bogată lumea prin ceea ce au lăsat vieții în loc, proprii lor descendenți
”NIHIL SINE STUDIO ET LABORES / DIPLOMA DE MERIT
Se acordă  Domnului/ Doamnei… În semn de cinstire a eforturilor săvârșite în planul existenței profesionale, sociale, familiale, în timpul anilor ce s-au trecut de la terminarea studiilor liceale la Școala Medie nr. 3 din Tg. Jiu în anul 1960, primiți vă rog răsplata binemeritată ce sintetizează respectul familiei, comunității și generației pe care ați reprezentat-o cu cinste și devoțiune./ PRO SEPTUAGENARIUM PROSIT / 5 iulie 2014”
După fotografia de grup realizată cu sprijinul jurrnaliștilor Oana Paloș și Alin Șipanu, purtător de cuvânt și consilier ai domnului președinte Ion Călinoiu pe treptele Consiliului Județean Gorj, participanții la eveniment și-au continuat erxcursul printre amintiri împreună cu partenerii lor de viață la restaurantul Titanic din Tg. Jiu fiindu-ne bune gazde patroana unității, doamna Maria Mocioi și colaboratoarea-i doamna Trancă Rodica spre mulțumirea și buna simțire a celor ce cu măsură și ponderație  au consumat  meniul pregătit.
Cu gând pios și regrete ne-am amintit de colegii ce acum ne-au privit dintre stele aruncând bezele celor ce-i vor urma la timpul și locul hărăzit de soartă. S-a consumat un fapt de viață, a mai trecut un an din puținii ce ne-au mai rămas, dar organizatorii evenimentului Banța Gh.Victor și Văduva Florentina, aduc grație și mulțumire tuturora ce au facilitat revedrea colegilor de liceu și partenerilor lor la 54 ani de la absolvire, respect și recunoștință domnului inginer Ion Călinoiu pentru atașamentul ideatic și afectiv la proiectul realizat cu efort, trudă și pasiune de organizatori. Fie ca generațiile viitoare să continue ceea ce ne-am străduit a lăsa moștenire României de mîine.
Victor Gh. Banța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here