O carte de mare interes public pentru zilele noastre!

716

Motto:
«Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte!
Fii atent la cuvintele tale, pentru că ele, vor fi fapte!
Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor fi obiceiuri!
Fii atent la obiceiurile tale, pentru că ele vor fi caracterul tău!
Fii atent la caracterul tău, pentru că el va fi destinul tău»!
(Din «Talmud», o carte religioasă la evrei)

Vasile Gogonea a devenit un nume arhicunoscut pentru publicul gorjean, trecând și dincolo de fruntariile județului Gorj, grație unei laborioase activități în sfera învățământului, a culturii și a cercetării. În concepția sa, cultura nu se rezumă doar la ceea ce citim, ci la ceea ce creăm, plecând de la ceea ce am citit. Făcând «curte» cuvântului, încă din anii studenției, a scris mai întâi cărți aparținând literaturii artistice, dovedindu-se a fi un creator de inedite metafore în volumele sale de poezii publicate, apoi cărți emanate din experiența sa didactică și cărți de cercetare sociologică, unele în colaborare cu alţi autori.
Formarea cognitivă din timpul școlarității și a studenției este continuată printr-o exigență sporită și permanentă a propriei pregătiri, susținând la timp gradele didactice. A înțeles că numai prin amplificarea studiului, atât al literaturii de specialitate, cât și al literaturii pedagogice, poate să ajungă la o perfecționarea profesională, evitându-se, astfel, didacticismul rutinar.
Cu bună-știință și de ani buni, autorul cărţii de faţă desfășoară o prodigioasă activitate publicistică, în calitate de colaborator al presei județene, al unor reviste de cultură, realizează remarcabile interviuri cu personalităţi marcante din țară și din străinătate și cu înalți slujitori ai bisericii. Colaborarea la cotidianul nostru de suflet «Gorjeanul» a devenit cvasipermanentă, pe teme diverse cum sunt cele de: religie, educație, cultură, creații poetice.
Profesorul doctor Vasile Gogonea este și un «homo religiosus», ducându-ne cu gândul la afirmația chimistului şi biologului francez Louis Pasteur (1822-1895), savantul care a revoluționat medicina, prin descoperirea microbilor: ,,Puțină știință înseamnă ateism, multă știință înseamnă religie”!
Permanent a avut în vedere îmbinarea predării la clasă cu cercetarea, iar un răstimp a fost cercetător științific și cadru didactic asociat la Universitatea «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu.
Obiectul cercetării demografice privind depopularea mediului rural din România şi din județul Gorj este o preocupare mai veche și constantă a sa. Urmărirea evoluției rurarului european și american datează de la începutul carierei didactice.
Cartea cu titlul «DEPOPULAREA MEDIULUI RURAL DIN ROMÂNIA» și cu subtitlul «Studii de caz în comune gorjene», Editura «Beladi» și Editura «Sitech», Craiova, 2019, reprezintă o încununare a cercetării sociologice aplicate, poate chiar într-un timp de decenii. Această lucrare este de «facto» şi teza pentru obținerea titlului de doctor în sociologie, având la bază o investigație exhaustivă asupra fenomenului depopulării în țară și în județul Gorj.
Această scriere ce însumează 320 de pagini se bucură de o prefață semnată de către profesor universitar doctor Dumitru Otovescu. În prima parte, prefaţatorul are în vedere integrarea României în context european privind mărimea populației, ţara noastră situându-se pe locul al VII-lea în Europa.
În continuare, scoate în evidență o succintă prezentare a istoricului populației din țara noastră, ajungând la concluzia că timp de 130 de ani, între 1859 și 1989, populația s-a aflat într-o continuă ascendență, îndeosebi în perioada interbelică și în timpul puterii comuniste, mai ales după emiterea Decretului 770 din 2 octombrie 1966, prin oprirea întreruperii voluntare a sarcinii. Paradoxal e faptul că însăşi generația «decrețeilor» l-a răsturnat pe Nicolae Ceaușescu. După 1989, aşa cum notează prefațatorul, s-a produs o continuă scădere a populației, pe de o parte datorită expatrierii (emigrării) a câteva milioane de oameni, pe de altă parte ca urmare a scăderii continue a sporului natural al populației.În partea a doua a prefaței, prof. Univ. Dr. Dumitru Otovescu evidențiază virtuțiile de cercetător științific ale profesorului Vasile Gogonea și valoarea științifică a lucrării.
Urmează unele «Considerații introductive», în care autorul întreprinde o retrospecție asupra cercetării sociologice românești, amintind de fondatorul Școlii sociologice (Monografice) de la București, prin care eruditul sociolog, filosof și etician român, Dimitrie Gusti, concepe realitatea socială ca un tot de manifestări individuale: economice, spirituale, juridice și politice. Dimitrie Gusti a reușit să instituționalizeze pentru prima dată în lume cercetarea sociologică îmbinată cu acțiunea socială practică și cu pedagogia socială.
Prefaţa se continuă cu prezentarea succintă a cercetării monografice din zona Olteniei, în judeţul Gorj, apoi cu o serie de referiri concrete asupra lucrării, stipulându-se metodele de investigație folosite de către autor.
Structurată în cinci capitole, vedem că primul capitol reprezintă o abordare ștințiifică a coordonatelor social-economice ale fenomenului depopulării mediului rural.
Autorul insistă asupra scăderilor demografice alarmante în Europa, America de Nord, apoi în România, pentru care factorii de decizie, șefii de stat, sunt îngrijorați, mai ales cei din Europa, vizată fiind islamizarea populației unor ţări ale vechiului continent, cu periculoase consecințe asupra identității naționale din țările respective.
În capitolul al II-lea se constată că sunt relevate principalele caracteristici ale depopulării rurale din România. Studiul vizează, mai întâi, comunitatea rurală, cu cele două ipostaze: satul tradițional cu obiceiuri și cu tradiții ancestrale, cu o bogată cultură materială și spirituală, și apoi satul în condițiile modernității și ale globalizării.
Semnatarul acestei cărți, în continuare, ține să sublinieze şi acțiunile întreprinse de către Universitatea «Constantin Brâncuși» din Târgu-Jiu privind criza demografică și pericolul pierderii identității naționale, pentru a întări şi faptele angajate de către Biserica Ortodoxă Română pentru supraviețuirea satului românesc, ținând cont de faptul că întotdeauna țăranii au fost și sunt mai apropiați de biserică, pentru ei, copiii cât de mulți, sunt un «dar» al Lui Dumnezeu! (VA URMA)
HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
Profesor CONSTANTIN E. UNGUREANU

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here