O carte care înnobilează aura Oraşului Târgu-Cărbuneşti!

865

Datorită faptului că autorul cărţii îşi unduieşte condeiul în valurile curgătoare ale unei jumătăţi de veac, am păstruns cu emoţie această lucrare minunată, scrisă cu mintea inimii şi cu inima cugetării profunde, pline de har, pentru că domnul director Sabin Rogojeanu are stil şi dăruire pentru a scoate la iveală comori ale spiritului şi ale trăirilor neasemuite! Da, este o carte document şi o carte de mărturie şi de mărturisire prin care autorul reuşeşte să demonstreze că ,,punerea pe hârtie a unor aspecte din viaţa acestui oraş, mi s-a părut o datorie pentru a lăsa generaţiilor viitoare posibilitatea de a cunoaşte modul cum au decurs cei 50 de ani de când localitatea este oraş. Am scos în evidenţă crâmpeie din viaţa şi activitatea primarilor din această perioadă şi personalităţi locale ce au marcat, oarecum, societatea locală”, autorul dovedindu-se un condeier care surprinde faptul viu pentru a-i conferi autenticitatea necesară unei rememorări continue!

Acribia omului care caută «pepite de aur» în acel nisip strălucitor al râului Gilort!
Lucrarea se poate constitui şi ca o monografie romanţată a unei jumătăţi de secol în care dascălul, directorul şi primarul Sabin Rogojeanu sunt prezentaţi într-o simbioză deconcertantă, ţinând cont de toate încercările monografice anterioare, fiecare cu importanța sa în cunoașterea, pătrunderea, înțelegerea și reconstituirea evoluției istorice a oraşului care se regăseşte ,,între ape”, acel târg patriarhal în care mi-am început viaţa de liceu în urmă cu aproape şaizeci de ani! Rândurile cuprinse în lucrare pot fi considerate surse documentare, deoarece autorul și-a propus şi chiar a reuşit să ofere un produs științific menit să cuprindă integral, geografia umană a oraşului și istoria acestuia cu acribia omului care adună «pepite de aur» în acel nisip strălucitor al râului Gilort! Născut la Cărbuneşti-sat, domnul primar Sabin Rogojeanu a pătruns miezul problematicii abordate sub inspirația spiritului infatigabil al muncii de studiere şi de cercetare pe care am observat-o la mulţi domni profesori, dar, care ne regăseşte pe fiecare, de data aceasta, în calitate de cititor avid de cunoaştere, încă de la primele pagini parcurse. Citind cartea, ai impresia pășirii într-un muzeu al reamintirilor în care te însoțesc ecourile și imaginile unui trecut răsărit din valurile unduioase ale timpului curs pe apa Blahniţei şi a Gilortului, ca nişte talazuri întipărite în idei și raționamente cu adevăr istoric, fundamentat în argumentele certitudinii pe care o dau roadele muncii scriitoriceşti prin care se dezvăluie cu un gen de nostalgie romantic, multiplele etape ale devenirii Oraşului Târgu-Cărbuneşti! Aproape că nu ştii ce să apreciezi şi ce să păstrezi cu admiraţie în minte, pentru că autorul cărţii oferă acestei așezări urbane rodul bogat al muncii de zi cu zi, începând cu administraţia locală circumscisă unui univers scriptic, comprimat în pagini apreciative şi pline de savoare prin care se explorează impactul activităților umane asupra arealului geografic abordat dintr-o perspectivă interdisciplinară, debutând cu configurarea geografică a locului și continuându-și firul narativ prin abundența de informații pe care le furnizează specificul cercetărilor științifice din domeniul istoriei și al științelor conexe acesteia! Autorul excelează prin descrieri, tocmai pentru a ne demonstra că ,,e bine să nu uităm” cele ce au fost şi care se pierd ineluctabil în curgerea timpului, pentru a încheia cu ,,cel mai tânăr şi mai performant” edil al oraşului ,,dintre ape”, al târgului care îşi mlădiază viaţa cotidiană prin firescul faptului autentic!

«Carte frumoasă, cinste cui te-a scris»!
Aşa cum era normal şi firesc, autorul se opreşte cu atenţie şi cu o iubire nostalgică la domeniul învăţământului, cu ,,o reţea bine structurată”, iar, dacă ar fi să facem o cronologie a întemeierii învăţământului prin această carte, în acest fel, ea se poate dovedi cu exactitate o sursă relevantă care captează atenția pentru că încântă şi fascinează prin stilul său narativ şi ademenitor cu accente acroşante în sensul pozitiv al termenului ca atare! Atât numele evocate în strucrura sistemului de învăţământ, cât şi misiunea acestora la catedră se circumscriu în povestea anilor mulți de întemeiere şi de continuare a tradiţiei şcolii cărbuneştene, mai ales că autorul reuşeşte să transforme cititorul în martor fidel al istoriei în care se regăsește corpusul didactic în integralitatea sa, ilustrat printr-un repertoriu al amintirilor seducătoare, descrise cu o acuratețe impresionantă, care pot să revitalizeze căile care se îndreaptă spre viitor! Merită amintit faptul că autorul se dovedeşte un fin cunoscător al activităţilor educativ-culturale de masă, cu o atenţe sporită asupra dimensiunilor axiologice ale instituţiilor de profil din acest oraş care mângâie sufletul şi apropie veşnicia de cărările simţitoare ale efemerului! Pentru că o primă prezentare a cărţii nu trebuie privită numai printr-un parcurs pasional şi empatic, atunci când este vorba despre ,,persoanele care au marcat viaţa politică, economică, culturală şi socială a oraşului”, îmi face plăcere să amintesc faptul că apar aici şi nume dragi inimii mele, printre care distinsa şi regretata doamnă Elena Băviţă, dar, mai ales, ruda mea apropiată, domnul primar şi viceprimar, Iuliu Călina, ca să nu las în mrejele uitării pe distinsul şi nepreţuitul meu prieten, reputatul doctor Cornel Munteanu, alături de alte nume consacrate în istoria ultimei jumătăţi de veac a ,,oraşului dintre ape”, într-un titlu de carte fericit şi inspirat ales, aşa cum sublinia doctorul Munteanu! Cu o undă de regret, dar, fără a fi un reproş adresat autorului, ţin să precizez faptul că la capitolul «instituţiilor juridice şi de asigurare a ordinii publice», poate că merita o atenţie deosebită şi prezentarea personalităţii doamnei judecător, Maria Rogojeanu, distinsa soţie a inspiratului autor, o doamnă a dreptăţii şi a adevărului transpuse în instanţele de judecată, pe care o apreciez personal pentru prestaţia remarcabilă a domniei sale în domeniul jurisdicţiei! Cred că merită cu prisosinţă ca una dintre sălile de judecată ale Judecătoriei din Târgu-Cărbuneşti să poarte numele «Maria Rogojeanu», ca un semn de preţuire! Cu convingerea că merită să revin asupra acestei minunate cărţi, închei aceste rânduri cu acel neasemuit vers arghezian: «Carte frumoasă, cinste cui te-a scris»!
(VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here