Noutăţi legislative în privinţa adopţiilor

335

Veşti bune pentru familiile care intenţionează să adopte un copil sau mai mulţi. Pe pagina de internet a Ministerului Muncii a fost supus dezbaterii publice un proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind adopţia. Astfel, viitori părinţi adoptivi vor beneficia de indemnizaţii de 3.400 de lei pe lună şi un concediu de acomodare cu o durată de maxim trei luni. Proiectul de lege este supus dezbaterii publice până la data de 20 mai.

Potrivit noilor reglementări legislative, persoanele care se decid să adopte un copil pot primi, pe toată durata încredinţării minorului în vederea adopţiei, un concediu de acomodare cu o durată de maximum 90 de zile şi o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă (ISR), în cuantum de 6,8 ISR. Cum valoarea actuală a ISR este de 500 de lei, indemnizaţia care li s-ar cuveni acestor persoane este de 3400 lde ei lunar. Aceste noutăţi sunt prevăzute în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, care este supus dezbaterii publice până pe 20 mai, pe site-ul Ministerului Muncii. „Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, poate beneficia, pe toată durata încredinţării copilului în vederea adopţiei, de un concediu de acomodare cu o durată de maximum 90 de zile, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 6,8 ISR”, prevede proiectul de act normativ.
Concediul şi indemnizaţia respectivă se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, înregistrat la DGASPC -ul unde a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii. Concediul şi indemnizaţia se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei. „Pe perioada concediului, persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Fondurile necesare plăţii indemnizaţiei şi contribuţiei, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii”, prevede proiectul de act normativ.  De menţionat este faptul că asupra indemnizaţiei nu se datorează impozit şi nici contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege, ci doar contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Încetarea sau suspendarea concediului de acomodare
Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează în ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii: s-a împlinit termenul de 90 de zile pentru acordarea concediului de acomodare; la cererea persoanei îndreptăţite; copilul a împlinit 18 ani; a avut loc decesul copilului; persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat; a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.
Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei se poate şi suspenda cu ziua următoare celei în care s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă sau a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei. „Suspendarea încetează în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese încredinţat în vederea adopţiei sau, după caz, în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus respingerea revocării încredinţării în vederea adopţiei. Reluarea drepturilor suspendate se face la cererea persoanei îndreptăţite, începând cu data depunerii acesteia, dacă nu au intervenit situaţii care să determine încetarea drepturilor”, mai prevede proiectul de lege.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here