Noi posturi de expert RED, scoase la concurs

1285

Casa Corpului Didactic Olt organizează selecție pentru ocuparea a șase noi posturi de Expert RED în cadrul proiectului ,,Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- CRED. Cei interesați își pot depune candidaturile până la data de 11 decembrie 2020. Selecția este deschisă la nivel național, iar depunerea online a materialelor se va face la adresa www.educred.ro/red.

Au fost scoase la concurs un post de expert realizare resurse educaționale deschise pentru disciplina Educație muzicală, două posturi pentru Educație fizică (primar și gimnaziu), două posturi pentru disciplina Educație plastică și un post pentru Religie ortodoxă. Cei interesați trebuie să transmită un dosar în format fizic la instituția angajatoare și să completeze un dosar electronic la adresa www.educred.ro/red. Dosarul fizic poate fi transmis prin poștă sau poate fi depus personal la sediul CCD Olt. Dosarul electronic trebuie să cuprindă: CV în format Europass, resursa educațională propusă spre analiză, fișa descriptivă a resursei educaționale propuse și portofoliul de resurse educaționale– în format editabil. Dosarul de înscriere la selecție ce va fi transmis fizic trebuie să conțină: opis, cerere de înscriere, declarație de disponibilitate, scrisoare de motivație, CV format Europass, copia actului de identitate, copie după certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul), cazierul judiciar, adeverință medicală, documente care atestă cunoștințe avansate de operare pe calculator relevante pentru dezvoltarea de resurse educaționale deschise, documente care să dovedească experiența în realizarea de produse multimedia educaționale, dovada completării formularului online de înscriere specific postului de la adresa www.educred.ro/red, documente doveditoare privind aspectele din anunțul de selecție care constituie avantaje.
Termenul limită pentru depunerea sau transmiterea candidaturilor este 11 decembrie 2020. Selecția constă în parcurgerea mai multor etape: depunerea documentelor online și fizic, verificarea eligibilității administrative a documentelor depuse online și fizic, evaluarea dosarelor depuse, interviul online. Rezultatele finale ale selecției vor fi afișate pe 18 ianuarie 2021.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here