Noi medici veterinari, în subordinea directorului Călescu

1026

Angajări la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor! Şeful instituţiei, Nicolae Călescu, se va alege în curând cu doi noi medici veterinari în subordine, la acest moment fiind în desfăşurare o procedură de concurs pentru ocuparea a două posturi vacante.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, grad profesional asistent (medic veterinar) – Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Materială; consilier, clasa I, grad profesional asistent (medic veterinar) – Biroul Sănătate Animală – Serviciul laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 aprilie 2019 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 2 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 6 mai 2019, ora 10.00 – proba interviu. Viitorii candidaţi trebuie să fie absolvenţi şi să deţină o diplomă de licenţă cu specializarea Medicină Veterinară, precum şi să aibă minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here