Noi angajări la primăriile din Gorj

280

Următoarele săptămâni vin cu noi concursuri pentru ocuparea unor funcţii în cadrul administraţiilor publice locale din judeţ. Astfel, Primăria comunei Urdari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului agricultură. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată sau echivalentă în domeniul agricultură; cunoştinţe operare P.C. (Microsoft Office – modulele Word şi Excel) – nivel mediu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 august 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 13 august 2015, ora 10.00: – proba interviu. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Şi Serviciul Public de Gospodărire Comunală Turburea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual de execuție, temporar vacant, de muncitor. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: şcoala de conducători auto – categoria B; domiciliul în localitate. Proba scrisă a concursului a fost programată pentru ziua de 28 iulie, la ora 10.00, urmând ca pe 30 iulie, de la aceeaşi oră, să fie susţinute interviurile.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here