Noi angajări la Primăria Bumbeşti-Jiu

696

Până la sfârşitul acestei săptămâni, cei care îşi doresc un post în administraţia publică, având studii în domeniu, îşi pot depune dosarele de concurs la Primăria Bumbeşti-Jiu, care organizează examene în vederea ocupării a două posturi, unul de consilier I superior pe perioadă determinată, şi un altul de inspector I debutant. De asemenea, dosarele de concurs pentru un post de şofer vacant în cadrul aceleiaşi instituţii se depun până pe 27 ianuarie.

Postul de consilier superior temporar vacant este în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, pentru acesta candidaţii trebuind să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de inspector, clasa I debutant sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, specializarea Asistenţă Socială, Psihologie, Sociologie, Psihosociologie; cunoştinţe operare calculator – nivel mediu (MS Office, Word, Excel etc.). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 februarie 2016, orele 10.00 – proba scrisă; 4 februarie 2016, orele 10.00 – proba interviu.
De asemenea, pentru funcţia temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, condiţiile specifice necesare participării la concurs sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Inginerie Civilă şi Inginerie Mecanică; vechime în specialitatea studiilor de minimum nouă ani. Proba scrisă a concursului se va derula pe 12 ianuarie 2016, ora 10.00, urmând ca interviurile să aibă loc pe 14 ianuarie 2016, de la aceeaşi oră.

În februarie, concurs pentru şofer
Tot Primăria Sadu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de şofer în cadrul Serviciului administrativ – Compartimentul servicii – întreţinere. Data limită pentru depunerea dosarelor este 27 ianuarie 2016, ora 16.00. Condiţiile pe care trebuie să le întrunească viitorii candidaţi sunt: studii medii; disponibilitate program prelungit sau pe timp de noapte; permis de conducere categoriile B, C, D; atestat profesional transport persoane; vechime în specialitate – minimum cinci ani; apt medical şi psihologic pentru conducere auto (fişă medicală şi aviz psihologic valabile); cunoştinţe mecanică auto.
Proba practică a concursului se va derula pe 3 februarie, de la ora 10.00, urmând ca interviurile să fie susţinute pe 5 februarie, de la aceeaşi oră.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here