Muzeul Satului Rădineşti în presa vremii

394

Documente pentru o istorie nescrisă
Mai întâi a fost amenajat un colţ muzeistic, cu obiecte aduse de „căutătorii de comori” din rândurile pionierilor. Apoi, la această nobilă acţiune s-au angajat şi cadrele didactice de la Şcoala Generală Rădineşti, comuna Dănciuleşti, strădania lor concretizându-se într-un veritabil muzeu al comunei. Astfel, într-o sală de clasă pot fi vizitate, aranjate pe secţii, obiecte din gospodăria oamenilor, unelte de muncă, obiecte de luptă (uzate) din trecutele războaie, numismatică, hrisoave.
Iată, aşadar, dat la iveală un nou lăcaş, unde se vor păstra documente despre o istorie nescrisă a unei comunităţi umane, de-a lungul timpului unde se vor învăţa lecţii de un autentic patriotism.
Gazeta Gorjului, septembrie, 1973

O lecţie de patriotism
Duminică, 9 octombrie 1983, într-un cadru festiv, a avut loc, în satul Rădineşti, comuna Dănciuleşti marcarea împlinirii unui deceniu de la înfiinţarea muzeului sătesc.
Organizat din iniţiativa unui entuziast colectiv de cadre didactice şi săteni cu sprijinul organelor de partid şi de stat locale, al elevilor, muzeul cuprinde secţia de istorie, de etnografie şi de ştiinţe naturale. Sunt expuse interesante obiecte ce atestă continuitatea şi activiatea societăţii umane pe acest teritoriu atestat documentar acum 500 de ani. Dintre obiecte, merită a fi amintite documentele referitoare la viaţa social-economică a satului (documente din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, planul satului de la 1870 etc), arme feudale (vârfuri de suliţă şi de săgeţi, obiecte de etnografie şi câteva piese de geologie şi paleontologie. Un interesant obiect este şi o ploscă realizată din ceramică smălţuită confecţionată cu ocazia sărbătoririi a zece ani de la desăvârşirea unităţii naţionale a României având următoarea inscripţie incizată: „1918-1928-Marea Unire”.
Vasile Marinoiu, muzeograf

Cinstim memoria străbunilor noştri
Satul Rădineşti se află la confluenţa judeţelor Gorj, Dolj, Vâlcea într-o zonă pitorească şi bogată în vestigii istorice. Cu zece ani în urmă, prin strădania unor inimoase cadre didactice, a elevilor şi a bătrânilor satului a luat fiinţă un muzeu în care sunt adăpostite documente importante ce atestă permanenţa poporului nostru pe aceste meleaguri. De curând, muzeul a fost reorganizat şi, prin grija Consiliului Popular Comunal, a fost amenajat într-un local propriu.
Muzeul cuprinde secţia de istorie, numismatică, secţia etnografică, ştiinţe naturale şi un interior de cameră ţărăneacsă, tradiţională. Toate exponatele vorbesc despre modul de viaţă a oamenilor de pe aceste locuri, din cele mai vechi timpuri, despre obiceiurile lor. Între acestea, menţionăm actul de danie al domnitorului Vlad Călugărul pentru satul Rădineşti, datat 4 iulie 1489, o hartă a satului din anul 1870, documente referitoare la viaţa social-economică a satelor Rădineşti, Bibuleşti şi Obârşia din secolele XVIII şi XIX, diferite arme feudale, interesante obiecte etnografice, colecţia de roci minerale şi oase pietrificate descoperite de elevi şi de săteni. Un obiect interesant îl reprezintă piciorul de lampă din argint cu diferite scene mitologice găsit tot aici şi o ploscă din ceramică smălţuită, realizată cu prilejul sărbătoririi a zece ani de la unitatea noastră naţională, având încrustată inscripţia: „1918-1928-MAREA UNIRE”. Beneficiind de un asemenea cadru încărcat de importante documente, dar şi de valenţe formative, numeroase lecţii de istorie, limba română, ore de dirigenţie sau activităţi ale organizaţiei de tineret se desfăşoară în sălile muzeului.
De curând întreaga noastră comună a sărbătorit zece ani de la înfiinţarea muzeului. La această emoţionantă festivitate au participat locuitorii satului, cadre didactice, elevi. Vizitarea mezeului a constituit pentru toţi momente de mândrie naţională, lecţie de înalt patriotism. Ne pregătim pentru aniversarea a 500 de ani de atestare documentară a satului Rădineşti, care va fi încă un moment pentru omagierea tuturor celor care, de-a lungul acestor ani, au depus mărtrurie prin faptele şi munca lor pentru acest prezent luminos.
Prof. Marin Popescu, Scoala Generală Obârşia, Judeţul Gorj

TIMPUL într-un punct muzeal
Muzeul de la Rădineşti-comuna Dănciuleşti este o bijuterie culturală începând de prin 1973, sub îndrumarea profesorului Marin I. Arcuş.
O gramatică din 1937-1938 sau chiar o aritmetică din 1889, împreună cu celebra tăbliţă din ardezie, cu condei, ce se purtau legate de şold în drum spre şcoală, alături de alte documente şcolare, o impresionantă colecţie numismatică şi alte obiecte constituie secţia istorică. Roci de tot felul, în secţia de ştiinţe naturale, dau un aer principal de epocă, două patefoane „Odeon” cu goarnă şi „Columbia” cu manivelă.
Dar piesele de cea mai mare rezistenţă şi interes le poţi contempla în camera ţăranului-acel univers unic prin acurateţea, simplitatea, firescul existenţial pe care îl degaje obiectele:  masa cu trei picioare echipată îşi aşteaptă gospodarul să cineze, costumul  cel bun de sărbătoare din aba, chimirul, opincile, lada de zestre cochetă, înnobilată cu desene simbolice sfidându-şi vârsta, blidul şi cobiliţa, ceaunul, ţestul de pământ şi de fontă, râşniţa, bota, buduroiul, potricala, scaunul cu trei picioare.
Cele mai multe din lemnul pe care s-a întemeiat o întreagă civilizaţie milenară. Este secţia etnografică.
Într-un astfel de muzeu sătesc percepi pulsul existenţei universale având în centru OMUL muncind, iubind şi gândind, simţi cum curge imperturbabil TIMPUL. În liniştea lui muzeul vorbeşte, discursul lui leagă secolele într-o limbă de cea mai largă circulaţie.
D. CORCOVEANU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here