Modificarea categoriilor obligaţiilor fiscale, posibilă prin internet de la 1 ianuarie

293

Pentru eficientizarea administrării fiscale, de la 1 ianuarie 2018, contribuabilii gorjeni vor avea posibilitatea de modificare, prin intermediul internetului, a categoriilor de obligaţii fiscale declarative. Toţi contribuabilii pot utiliza Formularul 700 pentru declararea online a menţiunilor privind vectorul fiscal.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2018, ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor noi categorii de obligaţii fiscale sau modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal vor completa şi depune Formularul 700. Este vorba de modificările intervenite în datele declarate prin formularele: Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010); Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (013); Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015); Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016); Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020); Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030); Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru instituţii publice (040); Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070).
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here