MARI SPIRITE CULTURALE ALE OLTENIEI – Eugen Petrescu-venind din istorie…pentru a face și a scrie istorie(I)

502

De-a lungul timpului, pe întortocheatele cărări ale vieții, am întâlnit numeroși semeni care mi-au rămas cărți de suflet. Unii dintre ei mi-au fericit mintea prin enciclopedismul lor, alții mi-au înduioșat inima prin bunăvoința dulce și largul respir cultural, iar o parte mi-au stârnit admirația prin gigantismul preocupărilor. Pe fiecare dintre ei i-am așezat la loc de cinste pe rafturile bibliotecii mele de suflet. Acolo vor fi mereu cărți vii, la care voi face recurs ori de câte ori voi avea nevoie de certitudini. Toate aceste cărți sunt, în același timp, florile alese ce împodobesc grădina muzelor. Și cât de minunată este aceasta! În anul 2016, am întâlnit o floare aleasă crescută în grădina muzelor Calliope, Eutherpe, Thaliei, Erato și Clio. Acolo unde am cunoscut-o era chiar un loc de adâncă liniște, ce respira credință, istorie și artă. La mănăstirea olteană Bistrița a început o legătură de prietenie nedatornică cu unul dintre spiritele culturale ale Olteniei de cea mai aleasă frământătură. Creator de cultură și promotor al acesteia, făuritor de istorie și meșter în scrierea ei, iubitor de cetate și arhitect al acesteia, consumator de muzică tradițională, dar și modernă, de cea mai aleasă sensibilitate, călător neobosit pe drumeagurile pământului românesc, Eugen Petrescu este “Un om între oameni”, care trebuie să fie cunoscut semenilor noștri, care caută modele și piscuri spre care să privească și să le urce. Născut cu aproape 60 de ani în urmă în satul Mrenești, aparținând de comuna Crețeni, județul Vâlcea, Eugen Petrescu a adus cu sine moștenirea originii sale. Pe linie paternă el aduce moștenirea bogată a valorilor moșnenimii, trăgându-și originile din doi “moși” Petrescu și Ciofâcă. Prin bunica sa, Lucreția Spârleanu, Eugen Petrescu se leagă de familiile de boieri munteni din secolele anterioare, ajungând chiar până la începuturile statalității noastre. Bunicul său Octavian Spârleanu (sanitar în campaniile din est și vest din Al Doilea Război Mondial) descindea din viteazul cneaz Lupu Spârlea (Sec XII-XIII), stăpân al unei părți din ținutul Drăgășanilor, de numele său legându-se satul Spârleni și moșia Spârlenilor din fostul sat Crețenii de Sus, Vâlcea.
După cum am constatat în vara anului 2017, la Mărășești, Eugen Petrescu tezaurizează jerfa de sânge a străbunicilor săi, Savu Petrescu, Ilie Spârleanu și Nicolae Ciofâcă, care au luptat pe fronturile Războiului de Reîntregire a Neamului (1916-1918), ultimul căzând eroic în luptele de la Mărășești. Cărturarul Eugen Petrescu a dobândit o parte însemnată din calitățile sale umane de la părinții săi, Valerica Petrescu(născută Spârleanu) și Vasile(Silviu) Petrescu. Ambiția, inteligența și lucrul bine făcut l-a dobândit de la mama sa, care mereu a dorit ca fiul ei să fie în frunte, să nu rămână în urma celorlalți. De la tatăl său a moștenit arta de a comunica cu semenii, bucuria de a face bine celor din jur, de a fi folositor acestora. La aceste achiziții venind din istoria sa, Eugen Petrescu a adăugat altele care au venit din perioada sa de formare, un rol important avându-l învățătorii săi, profesorii din școala generală și din liceu, precum și oamenii deosebiți pe care i-a întâlnit de-a lungul celor șase decenii de viață. Acestei moșteniri, de-a lungul timpului, Eugen Petrescu i-a adăugat noblețea faptelor sale culturale și civice, una mai măreață decât alta.

Sub farmecul muzei Clio
Istoric prin formare, este absolvent al Facultății de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova, Eugen Petrescu slujește muza Clio cu toată ființa sa, în scrierea ei fiind îndrumat de principul tucididian “Sine iura et studio”. Cum e și firesc, îndrăgind, în primul rând, plaiurile natale, istoricul devine un doinitor al pitorescului județ Vâlcea, aducând în atenția contemporanilor istoria și comorile culturale ale zonei. Pe această direcție se înscriu lucrările: Eugen Petrescu, Vâlcea – Ţara lupilor getici sau ţinutul vâlcilor, vol. I-II, ediţia I, 2007 şi ediţia a II-a, 2008, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys (cu o prefață de Preasfințitul Gherasim – Episcopul Râmnicului); Eugen Petrescu, Judeţul Vâlcea – 615 ani de atestare documentară. 1392-2007, Râmnicu-Vâlcea, Editura Fortuna, 2007 (cu o prefaţă de Dinu Săraru); Eugen Petrescu (coautor), Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea, vol. I – Oraşele, Craiova, Editura Sitech, 2009 (volum publicat sub egida Academiei Române; coordonator: prof. univ. dr. Dinică Ciobotea); Eugen Petrescu (coautor), Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea, vol. II – Comunele, Craiova, Editura Aius, 2010, volum publicat sub egida Academiei Române, colectiv de autori, coordonatori: prof. univ. dr. Cezar Avram și prof. univ. dr. Dinică Ciobotea (coautor); Eugen Petrescu, Râmnicu Vâlcea – oraşul Imnului Naţional al României. Album foto-documentar, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petrescu, 2011; Eugen Petrescu, Municipiul Râmnicu-Vâlcea, judeţul Vâlcea. Monumentul Armatei Române, Iași, Editura Rotipo, 2017 (cu o prefață semnată de gl. bg. Grigore Buciu), etc.Conștient de faptul că omul este suma actelor sale, Eugen Petrescu scoate de sub colbul timpului și le dă neuitării personalitățile județului Vâlcea și ale municipiului reședință de județ, care, cândva, prin înțelepciune, aptitudini, misionarism și trudă, și-au pus amprenta asupra viețiii social-economice, politice și culturale. Vom aminti în acest sens lucrările: Eugen Petrescu (coordonator), Părintele Dumitru Bălaşa – o viaţă în slujba crucii şi a neamului DacoRomân, cu o prefață semnată de col. rtr. Petre Stoica, colectiv de autori, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petrescu, 2009; Eugen Petrescu (coordonator Bartolomeu Anania – evocări, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petrescu, 2011. Eugen Petrescu, Elena Adelina Olteanu, Centenar Pr. Dumitru Bălaşa (1911-2011) – mărturii inedite, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petrescu, 2011 ; Eugen Petrescu (coordonator), Oameni ai Vâlcii la ceas aniversar. Schiţe de portret (2013), Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 2014 (ediţie alcătuită și îngrijită de Eugen Petrescu și pr. Constantin Mănescu- Hurezi, cu o prefață de prof. dr. Ana Maria Udrescu), etc. Generos, principial, cunoscător fin al firii oamenilor, știind să distingă noroiul de zăpadă, Eugen Petrescu aduce atenției contemporanilor și personalități ale timpului în care trăiește.
Fiecăruia în parte îi găsește atuurile perenității, lui revenindu-i misiunea de a-i face cunoscuți unui segment important al societății. Din aceste trăsături ale distinsului cărturar au rezultat lucrările: Eugen Petrescu (coordonator), Istoricul și arhivistul Tudor Rățoi la 65 de ani, Craiova, Editura Universitaria, 2018 (cu o prefață de Ion Soare); Eugen Petrescu, Constanțiu Dinulescu (coordonatori), Istoricul Dinică Ciobotea la 70 de ani, Craiova, Editura Universitaria, 2017 (cu o prefață de Constanțiu Dinulescu și o notă editorială de Eugen Petrescu); Eugen Petrescu (coordonator și prefațator), Istoricul Mite Măneanu la 70 de ani, Iași, Editura Rotipo, 2017; Eugen Petrescu, Veniamin Micle. Documentar biobibliografic, Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 2015 (cu o prefață de prof. univ. dr. Dinică Ciobotea), etc. Asemnea marilor spirite culturale, Omul Eugen Petrescu este un trăitor în dreapta credință. Omenitatea desăvârșită din domnia sa îl face mai aproape de lumea sacrului. Din această latură a rezultat aplecarea sa spre cunoașterea marilor spirite culturale care au contribuit la păstrarea ființei noastre naționale, un rol foarte bine definit avându-l elitele provenite din mediul ecleziastic. Printr-o cercetare exaustivă, Eugen Petrescu a reușit să pună în evidență o parte dintre ecleziaștii a căror neodihnă spirituală a contribuit la zidirea sufletească a multora dintre semenii noștri. Stau mărturie lucrările: Eugen Petrescu (coordonator), Preotul cărturar Dumitru Bălașa, 105 ani de la naștere (1911-2016), Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 2016; Eugen Petrescu (coordonator) Poetul martir Vasile Militaru (1886-1959), Râmnicu-Vâlcea, Editura Petrescu, 2012; Eugen Petrescu (coordonator), In memoriam Nestor Vornicescu – Mitropolitul Olteniei, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, Editura Universitaria, 2017 (cu o predoslovie de ÎPS Irineu – Mitropolitul Olteniei); Eugen Petrescu, Veniamin Micle. Documentar biobibliografic, Râmnicu-Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 2015 (cu o prefață de prof. univ. dr. Dinică Ciobotea); Eugen Petrescu (coordonator), Personalităţi de seamă ale Bisericii Ortodoxe Române. Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim Cristea – Arhiepiscop al Râmnicului, la 97 de ani, Râmnicu-Vâlcea, Editura Petrescu, 2011, etc. La împlinirea a 100 de ani de la Primul Război Mondial, îl găsim pe istoricul, gazetarul, publicistul și editorul Eugen Petrescu în fruntea acțiunii de marcare a acestui eveniment important din istoria contemporană a lumii. Manifestările dedicate acestuia au avut genericul ,,Primul Război Mondial și Marea Unire a Românilor”. Eforturile sale au fost răsplătite prin organizarea a trei simpozioane naționale de istorie, din lucrările prezentate în cadrul acestora, prin editarea a trei volume omagiale, apărute sub egida Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane, “C.S.Nicolăescu-Plopșor”, Asociației Naționale Cultul Eroilor “Regina Maria”, Centrul de cercetări istorice “Pr.Dumitru Bălașa” Râmnicu-Vâlcea: Eugen Petrescu (coordonator), 100 de ani de la intrarea României în Războiul Reîntregirii Neamului (1916-2016), Craiova, Editura Universitaria, 2016; Eugen Petrescu (coordonator), 100 de ani de la marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz (1917-2017), Craiova, Editura Universitaria, 2017; Eugen Petrescu (coordonator), 100 de ani de la Făurirea României Mari (1918-2018), Craiova, Editura Universitaria, 2018.Cu adevărat, muza Clio l-a fericit pe profesorul Eugen Petrescu cu alese daruri, iar domnia sa, prin muncă titanică, ambiție, aptitudini și înalt civism, le-a onorat cu aleasă distincție.
(va urma)
Prof.dr.Dumitru Cauc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here