La 50 de zile la la Învierea Sa, Domnul Iisus Hristos Îşi împlineşte făgăduinţa făcută celor credincioşi ai Săi

862

,,Bine eşti cuvântat Hristose, Dumnezeul nostru,
Cel ce preaînţelepţi pe pescari i-ai arătat,
Trimiţându-le lor Duhul Sfânt,
Şi printr-înşii lumea ai vânat,
Iubitorule de oameni, mărire Ţie!“.

La 50 de zile de la Sfintele Paşti şi 10 zile de la Înălţarea Domnului, Biserica creştin-ortodoxă sărbătoreşte Pogorârea Duhului Sfânt, momentul în care biserica, ,,trupul tainic al Domnului“, ia fiinţă, iar ucenicii şi apostolii Domnului Iisus Hristos primesc har şi putere de sus pentru a putea propovădui cuvântul Evangheliiei, a săvârşi Sfintele Taine şi a-i călăuzi pe cei credincioşi pe drumul mântuirii.

Praznic împărătesc, sărbătorit la 50 de zile după Sfintele Paşti
Pogorârea Duhului Sfânt sau Rusaliile ori Cincizecimea este un praznic împărătesc, anul acesta fiind sărbătorit pe data de 12 iunie 2022. Despre această mare sărbătoare se relatează în cartea Faptele Apostolilor: ,,Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umpult toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le da lor Duhul a grăi“(Faptele Apostolilor II, 1-4). Practic, ucenicii şi apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, care stăteau ascunşi în Ierusalim de frica iudeilor, devin- prin Pogorârea Duhului Sfânt- din oameni plini de frică şi temători, oameni plini de curaj şi putere în propovăduirea noii credinţe creştine; în acelaşi timp, mintea ucenicilor şi inima lor, care până acum era cuprinsă de îndoială şi încă nelămurită în privinţa tainelor credinţei, se preschimbă prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, iar apostolii şi ucenicii Domnului sunt cuprinşi de râvnă dumnezeiască şi de dorinţa de a merge şi a propovădui până la marginile lumii vestea de mântuirea adusă de Domnul nostru Iisus Hristos.

Semnificaţia Sărbătorii Rusaliilor
Biserica ortodoxă vede Pogorârea Duhului Sfânt ca o împrinire a misiunii de propovăduire a Mântuitorului Iisus Hristos şi începutul erei mesianice a Împărăţiei lui Dumnezeu, prezentă în chip tainic în Biserică. În mod tradiţional, această zi este considerată începutul Bisericii, Una Sfânta, Sobornicească şi Apostolească. O dată cu prăznuirea Pogorârii Sfântului Du, în această zi se sărbătoreşte zi revelarea Prea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Cântările bisericeşti din această sfântă zi slăvesc această arătare a Prea Sfintei Treimi către lumea creaţiei Sale. Pentru creştinii ortodocşi de pretutindeni, sărbătoarea Rusaliilor nu este doar o amintire a unui eveniment istoric, ci şi o sărbătoare a apartenenţei credincioşilor la Biserică; ei au trăit venirea Sfântului Duh şi au primit ,,pecetea darului Duhului Sfânt“ prin Taina ungerii cu Sfântul Mir, Taină care este administrată de preot fiecărui credincios, imediat după săvârşirea Tainei Sfântului Botez.

Vecernia plecării genunchilor
La sărbătoarea Rusaliilor, icoana Sfintei Treimi, cele trei figuri angelice care i-au apărut patriarhului Avraam la Stejarul Mamvri, este plasată în centrul bisericilor pentru a fi cinstită de către credincioşi. Această icoană este însoţită uneori de icoana tradiţională a Rusaliilor. Bisericile sunt decorate cu flori şi frunze verzi de salcii care simbolizează faptul că respiraţia divină a lui Dumnezeu înnoieşte toată creaţia. În multe parohii din ţara noastră, prăznuirea acestei mari sărbători debutează în seara de dinaintea Praznicului, cu Vecernia Mare. Slujba Utreniei se săvârseşte în ziua Sărbătorii, înainte de Sfânta Liturghie. În ziua Cincizeciimii, se săvârseşte slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, cu imnuri speciale care înlocuiesc tradiţionalele antifoane. Pentru prima dată după Sfintele Paşti, se cântă imnurile Împărate Ceresc şi Am văzut Lumina cea Adevărată, în acest fel fiind chemat Duhul Sfânt să vină şi să rămână(să se sălăşluiască) în noi. Vecernia Mare din seara de Rusalii conţine trei rugăcuni lungi la care preoţii şi credincioşii îngenunchează pentru prima dată de la Sfintele Paşti. În multe parohii ortodoxe, această slujbă are loc imediat după Sfânta Liturghie şi poartă numele de Vecernia plecării genunchilor.

Sărbătoarea Prea Sfintei Treimi, a doua zi după Rusalii
În Biserica Ortodoxă, luni, a doua zi după Rusalii, este Sărbătoarea Prea Sfintei Treimi sau Lunea Duhului Sfânt, iar prima duminică după Cincizecime este Duminica tuturor sfinţilor.
,,Când Cel Preaînalt, coborându-se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile;
Iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire;
Şi cu toți, ca într-un glas, slăvim pe Duhul cel Preasfânt!“
Biserică în Gorj cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh“
În judeţul Gorj există o singură biserică care are hramul ,,Pogorârea Duhului Sfânt“, alături de hramul ,,Sfântul ierarh Nicoale, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei şi Făcătorul de minuni“; este vorba de Biserica satului Ciocadia din localitatea Bengeşti-Ciocadia.
Masterand în teologie, Marius Stochţoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here