Juriștii desființează casele de pensii care au respins dosarele de pensionare ale minerilor și energeticienilor

7852

O parte a juriștilor din țară au concluzionat că minerii și energeticienii au suferit un abuz din partea caselor de pensii, prin neaplicarea Legii 197/2021. Legea conferă dreptul de a ieși la pensie cu 13 ani mai devreme celor care au lucrat în condiții speciale cel puțin 25 de ani.

,,Legea este corectă și trimite direct la acordarea drepturilor de pensie”
În opina avocaților Laura Petrescu, Managing Lawyer, Laura Petrescu Law Office, și Alexandra Doroftei, Campaigner minerit și termocentrale Bankwatch România, legea este cât se poate de clară. ,,În urma analizei noastre putem afirma că legea a fost întocmită corect și respectă normele în vigoare, textul legii fiind unul clar, expres și imperativ și trimite direct la acordarea drepturilor de pensie de la data intrării sale în vigoare fără a putea naște drepturi noi drepturilor de pensie deja stabilite. Legea nr. 197/2021 are ca scop crearea unor condiții favorabile de pensionare pentru persoanele al căror <<stagiu complet de cotizare este de: 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 30 de ani în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. h) şi i). adică, conform art. 30 alin (1) lit. i din Legea nr. 263/2010- activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de extracţie a cărbunelui>>”, arată avocații pe portalul de profil Juridice.ro.

Casele de pensii au interpretat legea în mod abuziv!
De asemenea, ,,din interpretarea legii rezultă că, așa cum este în vigoare, legea exprimă în mod clar faptul că dreptul de pensie li se cuvine categoriilor de persoane încă din acest moment. Textul legal vorbește exclusiv despre condiția de a fi realizat cel puțin 30 de ani la locurile de muncă, iar nu de vreo condiție suplimentară pentru ca aceste locuri de muncă să fi fost încadrate în categorii de muncă deosebite, grad I1 sau II ș.a.m.d.
Mai mult, cum din expunerea de motive a Legii nr. 197/2021 putem observa că însuși legiuitorul a avut în vedere aplicarea acestei norme cu efect imediat din următoarea mențiune expresă: <<Având în vedere faptul că numărul de persoane care ar putea beneficia de prevederile acestei legi nu este unul care să genereze un impact bugetar nesustenabil, considerăm că în construcția legilor bugetare pentru anul 2021 se vor găsi resursele financiare pentru acoperirea eventualelor cheltuieli suplimentare>>, ceea ce nu concordă cu interpretarea dată de către Casa de Pensii în sensul producerii efectelor sale abia în 25 de ani de la momentul prezent”, se concluzionează în analiză.
Cu alte cuvinte, ,,Casa de pensii a interpretat această lege în mod abuziv, cu scopul de a nu o aplica decât începând cu 25 de ani după intrarea sa în vigoare, ceea ce nu corespunde cu scopul pentru care a fost adoptată această lege, și nici cu aplicarea corectă a normelor juridice. Interpretarea Casei de pensii este profund abuzivă și fundamentată legal cu efectul negării drepturilor persoanelor la pensie”. Din luna septembrie a acestui an, casele de pensii au respins dosarele de pensionare ale minerilor și energeticienilor.
M.C.H.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here