IPJ Gorj organizează, din nou, concurs la Posturile de Poliție Aninoasa și Bolboși

607

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au anunțat că organizează, din nou concurs, pentru ocuparea funcției de șef de post, cu recrutare din sursă internă, în două comune din Gorj, pentru că nicio persoană nu s-a înscris la examenul planificat pentru 21 noiembrie. ”Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj organizează concurs pentru ocuparea, cu recrutare din sursă internă, a funcţiilor de șef post I, la Postul de poliție comunală Aninoasa și Postul de poliție comunală Bolboși. Examenul va avea loc la sediul IPJ Gorj, la data de 21 decembrie 2018, orele 10.00, după un program care va fi stabilit de către comisie, iar proba de concurs va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale care se înregistrează audio şi/sau video. Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minim 7.00, candidaţii fiind declaraţi «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii se depun în 24 de ore după afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane şi se soluţionează de către comisia constituită în acest scop. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii, precum şi rezultatele finale se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii”, se precizează într-un comunicat de presă al IPJ Gorj. Înscrierea candidaţilor se va face până la data de 4 decembrie 2018, la ora 16.00, la sediul IPJ Gorj. Deocamdată, atribuțiile sunt preluate de ajutorii șefilor de post, din fiecare localitate.
Loredana Fîciu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here