IPJ Gorj caută șef pentru Poliția Motru

967

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj organizează un nou concurs, cu recrutare din sursă internă, de această dată pentru ocuparea postului de şef al poliției Municipiului Motru. În prezent, subcomisarul de poliţie Radu Vlădulescu este împuternicit la comanda instituției. Înscrierile la examen se fac, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, Serviciul Resurse Umane, din municipiul Târgu-Jiu, până la data de 30 august 2019. ,,Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, la data de 25 septembrie 2019, orele 12.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica și bibliografia afișate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs. Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs/examen. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire. Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs şi se trec în borderou. Aprecierea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au obținut aceeaşi notă, este declarat admis la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.
Durata de desfăşurare a probei interviu va fi stabilită de comisia concurs, fără a depăşi limita maximă de 3 ore. Interviul va fi înregistrat audio și/sau video. Polițistul nemulțumit de rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Contestaţiile se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here