Interviuri pentru acordarea avizului de cult pentru profesorii de Religie

232

Biroul de învăţământ, activităţi cu tineretul şi de catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei organizează marţi, 29 martie, un interviu pentru acordarea avizului de cult, necesar profesorilor de Religie din judeţele Dolj şi Gorj care participă la etapa de transfer/detaşare.

Întâlnirea va avea loc de la orele 09.30, la Centrul de zi “Mitropolit Firmilian” din Craiova. Dosarele pentru acordarea binecuvântării chiriarhale se vor depune în cursul zilei de luni, 28 martie, la Biroul de învăţământ din cadrul Centrului Eparhial din Craiova. Acestea trebuie să conțină mai multe documente: cerere tip, copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Episcopiei), copie după certificatul de naștere, copie după actul de identitate, copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul), copie după diplioma de licență în Teologia Ortodoxă și după foaia matricolă, adeverință din partea unității de învățământ în care solicitantul predă în anul școlar curent, cuprinzând calificativul didactic de minimum Bine și avizul de continuitate în suplinire (dacă a mai predat disciplina religie), memoriu de activitate pentru anul școlar curent, vizat de directorul școlii și de inspectorul de religie (în cazul în care a mai predat disciplina religie), recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești), recomandarea parohului sau a conducătorului unității administrative bisericești la a cărei viață liturgic, cultural-misionară și social-filantropică participă solicitantul (ca regulă, a parohului bisericii de pe raza căreia se află școala) și CV – format Europass.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here