Înscrierile la concursul pentru posturile de director și director adjunct, pe ultima sută de metri

368

Cadrele didactice, care doresc să participe la concursul pentru posturile de director și director adjunct din învățământul preuniversitar gorjean, mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a se înscrie.

Cei interesați de ocuparea acestor funcții au termen până pe 2 octombrie pentru a-și depune dosarele electronic. Potrivit Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, se pot înscrie persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”.

Probele încep pe 12 octombrie
Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie, iar interviul și evaluarea CV-ului se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie. Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare este de 35 de puncte. Potrivit metodologiei, sunt declaraţi “admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte. Este declarat “promovat” la concurs candidatul “admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total. În cazul egalităţii de punctaj, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă şi în această situaţie egalitatea se păstrează, pentru unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică, este declarat “promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocaţională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unităţii de învăţământ, iar pentru celelalte unităţi de învăţământ este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă şi în această situaţie egalitatea persistă, este declarat “promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae. Rezultatele vor fi afişate pe 18 noiembrie, iar contestaţiile se vor depune în perioada 21 – 23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie.

Sindicaliștii, nemulțumiți de graba cu care se organizează concursul
Concursul nu a fost lipsit de controverse. Într-un comunicat emis zilele trecute, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ se plânge de graba cu care se desfășoară concursul. “Graba cu care se organizează concursul de directori nu va conduce la depolitizarea acestor funcții, ci va avea consecințe negative asupra beneficiarilor primari ai educației, elevii! Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a militat, în ultimii ani, pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de directori și directori adjuncți, însă nu putem accepta ca, un concurs de o asemenea importanță, să se desfășoare într-un interval de timp atât de scurt și în condițiile pe care ministerul le «impune» de pe o zi pe alta!”, spun reprezentanții FSLI. Aceștia se mai plâng și de componența comisiilor de concurs, considerând că “este evident faptul că, organizarea concursului în acest moment, în contextul legislativ actual, nu va conduce la depolitizarea funcțiilor de directori și directori adjuncți, în condițiile în care 2 dintre membrii comisiei de concurs sunt reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, evident cu orientare politică (care foarte probabil vor veni cu nota în plic) și 1 membru este reprezentantul inspectoratului școlar, iar cei 2 reprezentanți ai cadrelor didactice din unitate sunt minoritari și nu au un rol decizional și nici determinant în desfășurarea acestui concurs. (…) În aceste condiții, este evident că, în multe situații (mai ales în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori din mediul rural) evaluarea candidaților la concurs se va realiza de către persoane desemnate de autoritățile administrației locale care nu au nici cea mai mică legătură cu sistemul educațional, fără studii de specialitate și cunoștințe de management educațional. Așadar, ne întrebăm, cum vor reuși acești membri ai comisiei de concurs să acorde un punctaj corect la proba de evaluare a CV-ului și la proba de interviu în cadrul căreia se susține oferta managerială și planul operațional pentru un an sau, după caz, propunerea de proiect de dezvoltare instituțională a unității de învățământ!?”. Nemulțumirile sindicaliștilor mai vizează și metodologia de organizare a concursului, care, potrivit lor, “conține prevederi contrare dispozițiilor legale în vigoare, dar și limitări excesive ale drepturilor fundamentale” și “va genera un număr mare de acțiuni în justiție promovate de persoanele ale căror drepturi au fost încălcate”. Aceștia nu sunt de acord cu faptul că proba scrisă nu poate fi contestată și nici cu modul cum a fost gândit punctajul care se acordă la evaluarea CV-lui; de asemenea, consideră titlul științific de doctor și participarea la stagii de formare/perfecționare în străinătate “două criterii nerelevante și totodată greu de atins pentru majoritatea candidaților”. O altă nemulțumire vizează numirea directorilor începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, care, potrivit reprezentanților FSLI, “va bulversa întregul sistem educațional”. În concluzie, FSLI “se delimitează de previzibilul eșec al acestui concurs și consideră că depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ presupune, în primul rând, modificări importante ale Legii educației naționale, astfel încât factorul politic să fie exclus din viața comunității școlare”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here