Început de an școlar sub semnul pandemiei

455

Unitățile de învățământ din Gorj își redeschid, astăzi, porțile, pentru un nou an școlar. Spre deosebire de anii trecuți, începutul de an școlar nu va mai fi marcat prin festivități de deschidere, iar elevii vor intra la cursuri la ore diferite. Conform scenariilor oficiale, în majoritatea școlilor din județ cursurile se vor desfășura ,,față în față” sau prin rotație, doar cinci școli urmând să înceapă anul școlar în scenariul roșu. Indiferent de scenariul adoptat, pe elevi și pe profesori îi așteaptă o perioadă de acomodare la reguli diferite de cele cu care erau obișnuiți în anii trecuți, de la purtarea unei măști și menținerea distanței de siguranță, până la modul de desfășurare a orelor de curs.

Potrivit datelor publicate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj, situația oficială privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ pentru începutul de an școlar 2020-2021, înregistrată la nivelul județului nostru, este următoarea: 310 şcoli din 195 unități de învățământ cu Personalitate Juridică în Scenariul 1 (participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară), 151 din 95 unități de învățământ cu Personalitate Juridică în Scenariul 2 (acesta presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială, prin rotație, a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție) și 5 şcoli din 2 unități de învățământ cu Personalitate Juridică în Scenariul 3 (participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online). Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ au adoptat propunerile în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate la nivel național de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică (comunicată în data de 7 septembrie), de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ, acestea două din urmă fiind, de fapt, motivele pentru care școlile din județ au optat pentru scenariile galben sau roșu.

Stocuri minime de măști și dezinfectanți în toate școlile
Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Gorj, toate școlile din județ au stocuri de măști de protecție și dezinfectanți, suficiente pentru cel puțin două săptămâni. Acolo unde a fost nevoie, IȘJ a suplimentat stocurile de măști de protecție deținute de unitățile de învățământ. ,,În urma verificărilor tuturor unităților școlare înaintea începerii anului școlar 2020-2021, Inspectoratul Școlar Județean Gorj a suplimentat sau, după caz, a asigurat un minim necesar de măști școlilor din județ. Astfel, școlile din: Mușetești, Scoarța, Bolboși, Lihulești, Târgu-Logrești, Tismana și Drăgotești, care dețineau o cantitate insuficientă de măști de protecție împotriva transmiterii virusului SARS-CoV-2, pot acum asigura elevilor cantitatea necesară pentru o lungă perioadă după începerea cursurilor”, a anunțat Dana Constantinescu, purtătorul de cuvânt al IȘJ Gorj. De asemenea, în ședința de guvern din data de 10 septembrie, a fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării cu suma de 100 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru finanțarea Programului național „Educația în siguranță”. Prin intermediul acestui program vor fi achiziționate materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice, în vederea asigurării activităților didactice din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat. ,,Beneficiare vor fi unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au asigurate aceste bunuri din bugetele proprii sau de către autoritățile publice locale. Astfel, unitățile de învățământ aflate în această situație vor transmite inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București necesarul de materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice, în vederea obținerii lor pentru desfășurarea în condiții normale și în siguranță a activităților didactice. Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot constitui stocuri de rezervă care vor fi distribuite unităților de învățământ preuniversitar de stat la solicitarea ulterioară a acestora. Achiziția bunurilor prevăzute în Programul național „Educația în siguranță” se realizează de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării.

Numărul de posturi din învățământul preuniversitar, suplimentat
Tot în ședința de guvern din 10 septembrie, numărul de posturi necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în anul școlar 2020-2021, a fost suplimentat cu 500. ,,Organizarea activităților didactice pe durata stării de alertă presupune dispunerea unor măsuri stricte de igienă și distanțare socială, fapt care determină micșorarea efectivului de elevi la clasă și creșterea exponențială a numărului de clase, implicit a numărului de posturi. Urmare a hotărârii aprobate astăzi (n.r. 10 septembrie), numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv în învățământul special, în centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 285.960 posturi. În anul 2020, cheltuielile bugetare se vor face cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Educației și Cercetării. În viitorii ani financiari, cheltuielile bugetare se vor realiza cu încadrarea în fondurile aprobate prin legile bugetare anuale”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației și Cercetării.

Reguli noi pentru școala online
Tot zilele trecute, în Monitorul Oficial, a fost publicată și Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Regulile se adresează profesorilor, elevilor și părinților, dar și directorilor de școli și grădinițe și inspectoratelor școlare. Documentul prevede, printre altele, că profesorii vor putea să noteze elevii fără să mai ceară acordul părinților, este interzisă înregistrarea cursurilor predate online, elevii care nu participă nemotivat la orele online vor primi absențe, iar părinții pot participa la ore cu elevii minori. O noutate este precizarea legată de temele elevilor, care trebuie să fie creative și să nu obosească elevul sau să îi consume prea mult timp. ,,În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităților de vârstă ale elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate a itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor față de învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități recreative, familiale sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentației etc”, se arată în metodologie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here