Încep ședințele de repartizare în învățământ

854

Săptămâna aceasta se va da startul ședințelor de repartizare pe posturile disponibile din învățământul gorjean. Primele astfel de ședințe sunt destinate cadrelor didactice care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă din cadrul concursului național de titularizare.

Conform calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, pe 12 august va avea loc ședința pentru repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului care au obținut minimum nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, în condiţiile art. 62 alin. (13) din Metodologie.
Următoarea ședință de repartizare este programată pe 13 august și destinată candidaților care au obținut minimum nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor. O altă ședință de repartizare se va desfășura pe 14 august și va avea următoarea ordine de prioritate: completarea normei cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului, rămase cu norma didactică incompletă din etapele anterioare, soluţionarea restrângerilor de activitate (cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate a apărut în perioada aprilie-iulie 2020 și cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluționată din etapele anterioare, în vederea soluționării restrângerii de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată) și repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul naţional, sesiunea 2020, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular și a cadrelor didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) și alin. (6) din Metodologie, care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2020, și au obținut minimum nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2020, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor. Repartizarea cadrelor didactice pe posturi va continua atât pe parcursul acestei luni, cât și în prima jumătate a lunii septembrie.

Rezultatele finale ale Titularizării, afișate pe 11 august
Rezultatele finale ale probei scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, în baza cărora va avea loc repartizarea cadrelor didactice, vor fi afișate în cursul zilei de 11 august, atât la sediul inspectoratului școlar, cât și pe site-ul titularizare.edu.ro.
Reamintim că, înainte de contestații, la nivelul județului Gorj, 206 lucrări au fost evaluate cu note peste 7, reprezentând un procent de 58,36 %, iar un număr de 90 de candidați au fost notați între 5 și 7, reprezentând 25,49 %. Lucrările a 57 de candidați au fost evaluate cu note sub 5, aceștia rămânând fără dreptul de a mai preda ca profesori suplinitori în anul școlar 2020-2021 (16,16%). Șase candidați au reușit să obțină nota 10. Cele șase note de 10 s-au înregistrat la disciplinele Arte vizuale (Educație plastică/Educație vizuală) – 1, Religie ortodoxă – 2 și Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii – 3. 55 de candidați au depus contestații.
ROXANA LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here