În Gorj, 11.584 de beneficiari de pensii de urmaş

411

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Banii pe care îi primesc urmaşii de la stat se calculează în funcţie de vârsta, de anii de căsnicie sau de existenţa unui grad de handicap, iar soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea pensiei de urmaş poate opta pentru cea mai avantajoasă sumă. În ceea ce priveşte copiii, aceştia pot beneficia de pensie de urmaş dacă au până în 16 ani sau dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ, până la terminarea acestora, fără a depăşi însă vârsta de 26 de ani.
Conform directorului adjunct al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Gorj, Daniela Negoiţă, ultima situaţie statistică indică un număr total de 11.584 de beneficiari de pensii de urmaş la nivelul judeţului nostru. “Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 50% pentru un singur urmaş; 75% pentru doi urmaşi; 100% pentru trei sau mai mulţi urmaşi. Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte. La ora actuală, valoarea medie a unei pensii de urmaş este de 622 de lei”, a declarat directorul adjunct al CJP Gorj.
Actele necesare pentru obţinerea pensiei de urmaş sunt următoarele: cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş; actele de stare civilă ale solicitanţilor; decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar); adeverinţa de studii (elev sau student); cauza decesului (cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar); declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here