Imobilul din Motru al lui Sarcină, scos la licitaţie la un preţ diminuat cu 100.000 de lei

6183

Dacă anul trecut organele fiscale au organizat trei proceduri de licitaţie eşuate în vederea vânzării imobilul din municipiul Motru, ce îi aparține afaceristului Nicolae Sarcină, acum finanțiștii gorjeni au pregătit cea de-a patra procedură de vânzare a bunurilor.

Anul trecut, în luna ianuarie, Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj scotea la licitație un imobil dezafectat din localitatea Motru, în suprafață de peste 600 de metri pătrați, cu terenul aferent de 773 de metri pătrați.
Potrivit unor surse, imobilul și terenul aferent scos la licitație de instituția subordonată ANAF îi aparțin afaceristului Nicolae Sarcină, după ce acesta le-a achiziționat de la Alexandru Ciorecan, fostul administrator al SC Cazare Cantine Motru.
Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, a fost situat la prima procedură la valoarea de 375.900 de lei. Ulterior, la cea de-a doua strigare, preţul imobilului a fost diminuat la valoarea de 281.925 de lei.

Astăzi, o nouă strigare!
Deoarece nici după organizarea celei de-a treia proceduri de licitaţie, imobilul nu a fost adjudecat de nimeni, acum, reprezentanţii AJFP Gorj au demarat cea de-a patra procedură, licitaţia urmând a avea loc astăzi, 24 februarie, de la ora 13.00, la sediul din Târgu-Jiu al Finanţelor: „Licitaţia 4 – Imobil situat în localitatea Motru, str. Romaniţei, nr.2 (fostă Zorelelor, nr.1), judeţul Gorj, nr. cadastral 663, înscris în CF 2077, compus din clădire (cămin nefamilişti nr.4), în suprafaţă de 636 mp şi teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 773 mp, la preţul de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, de 187.950 lei”.,,Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (plata taxei se va efectua în contul IBAN RO 31TREZ3365047XXX004414, beneficiar Administrația Jude-țeană a Finanțelor Publice Gorj, cod de identificare fiscală 4448156 deschis la Trezoreria Târgu-Jiu); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea”, se arată în anunțul postat de AJFP Gorj, pe site-ul ANAF la data de 12 februarie 2020.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here