Guvernul a alocat 143.000 de lei pentru amenajarea unei toalete la o școală din Stejari

604

Școala Gimnazială „Aurel Teodorescu” din comuna Stejari va avea în curând un grup sanitar nou-nouț. Guvernul a aprobat alocarea sumei necesare în vederea finanțării lucrărilor de amenajare a grupului sanitar în această unitate de învățământ.

În ședința de Guvern de săptămâna trecută a fost aprobată o hotărâre prin care Ministerul Educației alocă 14.606.000 de lei pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare în unitățile de învățământ: „Se aprobă repartizarea sumei de 4.673 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei pe anul 2023 pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate, în anul 2022, conform Hotărârii Guvernului nr. 633/2022 și Hotărârii Guvernului nr. 1424/2022, și ale căror lucrări nu au fost realizate sau finalizate la 31.12.2022, potrivit Anexei nr. 1. (…)Se aprobă repartizarea sumei de 9.933 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educaţiei pe anul 2023 pentru finanţarea lucrărilor de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care nu dispun de grupuri sanitare conforme, potrivit Anexei nr. 2”. Suma este asigurată din transferuri de la bugetul Ministerului Educației către bugetele locale, astfel: 4.673.000 lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate în anul 2022; 9.933.000 lei pentru finanțarea unor lucrări noi de amenajare a unor grupuri sanitare conforme în unitățile de învățământ preuniversitar.

143.000 de lei merg la Stejari
Pe lista ce prevede amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități de învățământ preuniversitar de stat care în anul 2023 nu dispun de grupuri sanitare conforme, se regăsește și o unitate de învățământ din județul Gorj. Este vorba despre Școala Gimnazială ,,Aurel Teodorescu” Stejari care a primit o alocare financiară de 143.000 de lei. Procedurile privind achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea contractului de lucrări intră în sarcina autorităților locale. De asemenea, consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate, iar la sfârșitul anului sumele neutilizate se întorc la bugetul de stat, deoarece suma prevăzută în hotărârea de Guvern se va putea transfera de către Inspectoratele Școlare Județene la solicitarea autorităților locale, pe baza documentelor justificative emise de către executantul lucrării, și anume: recepție parțială/ recepție la terminarea lucrărilor, situații de plată și factură fiscală. Pentru realizarea lucrărilor de investiții, autoritățile locale vor respecta toate prevederile legale în vigoare în ceea ce privește achizițiile publice, calitatea în construcții, normele de igienă și de sănătate publică, precum și alte condiții prevăzute prin alte prevederi legale pentru proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru unitățile de învățământ.
La recepționarea lucrărilor autoritățile locale se vor asigura că grupurile sanitare sunt funcționale, vor fi racordate la apă curentă și canalizare fie centralizată, fie puț forat și fosă septică, la instalația electrică și la instalația de încălzire astfel încât unitățile de învățământ să îndeplinească condițiile necesare obținerii autorizației sanitare.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here