Furnizorii de servicii stomatologice, medicină fizică și reabilitare, invitați la contractare de către CAS Gorj

885

Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Gorj a emis un comunicat de presă care se adresează furnizorilor de servicii medicale stomatologice, furnizorilor de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare și furnizorilor de medicamente cu și fără contribuție personală, referitor la noile perioade de contractare.

Casa de Asigurări de Sănătate Gorj anunță stabilirea unei noi perioade de contractare, în intervalul 16 – 30 iunie 2020, pentru încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale stomatologice, cu furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare și cu furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală. În acest sens, în perioada 16-18 iunie 2020, între orele 08.30 – 16.30, furnizorii de servicii medicale stomatologice, furnizorii de servicii medicale de medicină fizică și de reabilitare și furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală vor transmite în format electronic cu semnătură electronică extinsă la sediul CASJ Gorj cererile de intrare în relație contractuală însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și cele suplimentare, solicitate de CAS Gorj. În data de 22 iunie 2020, orele 12.00, se va afișa lista furnizorilor acceptați la contractare. În data de 23 iunie 2020, până la orele 15.00 se pot depune eventuale contestații legate de acceptarea / neacceptarea la contractare. De asemenea, pe 24 iunie se vor afișa rezultatele eventualelor contestații.Furnizorii sunt rugați să acceseze permanent site-ul CAS Gorj pentru a fi la curent cu toate informațiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic. Nu vor fi primite cererile care nu au atașate toate documentele prevăzute, în ordinea stabilită și afișată pe site-ul instituției transmise în format electronic cu semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului. În cazul în care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente și unele materiale sanitare și de dispozitive medicale transmit cererile însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către casele de asigurări de sănătate, respectiv de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după caz, și nu participă la negocierea și încheierea contractelor în termenele stabilite de către acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfășura activitatea respectivă în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, și notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Termenul limită de încheiere a contractelor este 30 iunie 2020.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here