Florian Văideianu – o nouă apariție editorială: romanul ”Mirajul Americii”

122

Scriitorul gorjean Florian Văideianu (n. 1950), cunoscut prin șapte cărți publicate, oferă literaturii române al doilea roman al său, ,,Mirajul Americii”, în preajma sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire a Românilor (1918).
Tema romanului este construirea unei comunități românești durabile în țara de mare atracție a Lumii noi, de peste Atlantic, de la începutul secolului trecut. Subiectul acestei minunate creații literare este țesut, cu talent și migală, în jurul unui grup de ardeleni plecați din Mărginimea Sibiului, în pribegie, în atractiva țară a Statelor Unite ale Americii, mânați de speranța unui trai mai bun. Motivul căutării unei vieți libere și al respectării realizării omului prin muncă justifică hotărârea grupului de ardeleni sărăciți de grofii și autoritățile maghiare de pe pământul românesc, dinainte de Primul Război Mondial, pentru a emigra către alte ținuturi ale făgăduinței și progresului.
Emigrarea ardelenilor în regatul român prin trecerea lor peste Carpați în ,,speranța unei căpătuieli” a fost extinsă, astfel, prin emigrarea de grea încercare peste ocean, dincolo de Europa. Nu credeau românii în zvonul că în America ,,trotuarele erau pavate cu aur”, dar sperau că vor ajunge într-un continent al unei vieți prospere, unde se refugiaseră și alți români încă din secolul al XIX-lea, după Unirea din 1859 a principatelor Moldova și Țara Românească.
Romanul urmărește grupul din Mărginime ajuns în America și dezvoltarea comunității lui românești de-a lungul a trei generații, până astăzi. Vechea familie a jienilor care, în romanul anterior ,,Călător prin două milenii”, se strămutase în nordul Olteniei, aduce în acest nou roman personajul principal Samuil Jianu, preot, în jurul căruia se constituie grupul de ardeleni ,,cu desagii pe umeri” care pleacă în necunoscutul tărâm, de peste ocean, al cărui miraj dă încredere într-o posibilă reușită socială. Grupul românesc a pornit spre America, sfidând necunoscutul și aventura; a traversat Europa, pornind din Mărginime, cu căruțele, până la Viena; a continuat deplasarea, cu trenul, până la Hamburg; din marele oraș a luat vaporul pentru a traversa oceanul până în Statele Unite. Cu multă răbdare, specifică țăranului român, călătoria s-a împlinit, după visul unit al grupului. Astfel a început o nouă viață, de făurire a unei comunități românești în Lumea Nouă, pentru generațiile în desfășurare, eroice în felul lor.
Acest roman de acțiune se desfășoară în șapte capitole cu denumiri sugestive: ,,În căutarea unui nou orizont”, ,,Căutând pomul lăudat”, ,,Ne cheamă pământul”, ,,Regăsirea țării părintești”, ,,Pași spre înălțare”, ,,Ce lăsăm după noi”, ,,Copiii sunt totul”.
Acțiunea cărții este pusă pe seama unor personaje puternice, mereu în devenire, într-o succesiune firească de episoade care susțin ideile alese ale acestora. Solidaritatea, prietenia nețărmurită, dragostea de țară și de familie, păstrarea credinței strămoșești, perseverența în realizarea idealului, încrederea în semeni și în viitor, educația continuă a copiilor, fericirea ca țel al vieții, progresul, conviețuirea în pace și întrajutorare, împlinirea eului sunt înțelepciunea personajelor – eroi ai acestei creații literare optimiste. Patriotismul înalță sufletele acestor eroi în luptă cu vechiul în societate, pentru o viață nouă, prosperă, și fericire reală.
Eroii acestui roman își împlinesc speranța și personalitatea. Sunt urmăriți cu mare atenție de autor și deopotrivă de cititor. Bătrânii pun la baza vieții înțelepciunea, experiența și perseverența, iar viitorul copiilor este marea lor împlinire. Samuil Jianu, Pătru Trăilă și Crin Damian rămân în amintirea cititorilor prin realizările lor dedicate comunității românești. Sunt eroi puternici ai romanului. Au plecat din țară atrași de mirajul Lumii Noi de peste ocean, dar nu au uitat patria. Todor și Dochia au un fiu, John, care s-a născut pe vaporul ajuns în apele teritoriale ale S.U.A., devenind cetățean american de origine română. Ajungând inginer foarte bogat și congresman american, își vizitează țara de origine a părinților săi, primește chiar cetățenia română și susține relațiile româno-americane în diversitatea lor. Atracțiile romanului sunt multiple pentru cititorul român și nu numai pentru acesta. Apoteotic, romanul ,,Mirajul Americii” sfârșește prin căsătoria fiului lui John cu Romina, amintind parcă de Făt Frumos și Ileana Cosânzeana din nemuritoarele basme ale românilor.
Prof. dr. Ion Mocioi, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here