Finanțare cu fonduri europene 100% nerambursabile pentru antreprenorii din mediul rural de la 1 aprilie 2016

549

În scopul diversificării economiei din mediul rural și al încurajării și dezvoltării activităților tradiționale din satul românesc, micii întreprinzători rurali sunt sprijiniți, prin măsura 6.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală, să acceseze sume nerambursabile de până la 70 000 E, pentru înființarea unei firme. Primele solicitări în acest sens au fost primite la Agenția pentru Dezvoltarea Investițiilor Rurale începând cu data de 1 aprilie 2016. Beneficiarii eligibili pentru accesarea fondurilor de finanțare nerambursabile sunt fermierii sau gospodarii agricoli care înființează în mediul rural o activitate non agricolă pentru prima dată, de asemenea, microintreprinderile și întreprinderile mici înființate în anul solicitării, ca și firmele cu o vechime de 3 ani fiscali, fără activitate până la data depunerii proiectului. Calificarea se face pe bază de punctaj, pentru activități de producție, cum ar fi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, articole din hârtie și carton, produse chimice și farmaceutice, prelucrarea lemnului, confecții metalice, construcția de mașini, utilaje și aparate electice și electronice, activități meșteșugărești și tradiționale non agricole, activități turistice și servicii (medicale, sanitar veterinare, reparații mașini, utilaje și aparatură, consultanță, contabilitate, audit, juridice, informatice, etc.). Pe lângă cererea de finanțare, solicitantul va depune planul de afaceri, după alegerea domeniului de activitate non agricolă în mediul rural. Planul va cuprinde datele solicitantului, descrierea activității, forma juridică, abilitățile profesionale, facilități de producție, dotări și alte elemente considerate importante de către antreprenor.
Planul de afaceri va prezenta etapele și obiectivele propuse pentru inițierea și dezvoltarea noii activități, riscuri, standarde și norme europene legate de protecția muncii și mediu. Suma de 70 000 E se acordă proiectelor din activitățile de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.
Pentru celelalte servicii, suma maximă de finanțare nerambursabilă este de 50.000 E. După semnarea contractului de finanțare, sprijinul acordat beneficiarilor se eliberează sub formă de primă, în două tranșe, astfel: prima tranșă, în cuantum de 70 % din valoarea sprijinului, se acordă în termen de 90 de zile de la aprobarea primei cereri de plată, iar restul, după verificarea implementării corecte a planului de afaceri. Împrumutul nerambursabil de 70.000 E acordat antreprenorilor din mediul rural oferă oportunități deosebite pentru cei interesați, noi locuri de muncă, câștiguri nesperate. De aceea, este greu de înțeles interesul scăzut al gorjenilor pentru programele naționale și europene de finanțare din agricultură, activitate tradițională din tată-n fiu pe meleagurile Gorjului.
A. Pop

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here